Etterspørselen etter kunnskap og verktøy for bærekraftig bygg, eiendom og anlegg økte i 2020 - ikke minst innen drift av bygg. Grønn Byggallianse styrker laget for å støtte markedet i omstillingen. Veksten for Grønn Byggallianse fortsetter. Blant annet fikk vi 62 nye medlemmer i 2020, og antall prosjekter registrert for BREEAM-NOR-sertifisering økte med 26 % fra 2019. — Når vi vokser, så viser det at etterspørselen etter kunnskap og verktøy for å bygge bærekraftig fortsatt øker. Det er både gledelig og nødvendig. Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren har en tøff tid, men holder fortsatt kursen mot en mer bærekraftig fremtid, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev.

Økt etterspørsel etter miljøsertifisering av bygg

BREEAM-NOR er Norges mest utbredte verktøy for å miljøsertifisere nybygg og totalrehabiliterte bygg. Det kan også brukes ved mindre rehabiliteringsprosjekter, ved at Grønn Byggallianse tilpasser BREEAM-NOR til prosjektet (Bespoke). BREEAM-NOR-sertifisering fortsetter å vokse. I 2020 nådde vi et nytt toppnivå i antall bygg som ble registrert for sertifisering, med 82 nye bygg. Pågangen fra markedet er stor, ikke minst i lys av EUs klassifiseringssystem for bærekraftig finans som rulles ut i løpet av 2021. Mange eiendomsaktører ser på BREEAM-NOR som et godt verktøy for å dokumentere at disse kravene er oppfylt. For å møte pågangen, har Grønn Byggallianse fått Sigri Heen med på BREEAM-teamet. Heen har mastergrad i biologi fra NTNU. Hun kommer fra Vedal Entreprenør, der hun blant annet har vært hms-ansvarlig, innkjøper, entrepriseansvarlig/produksjonsleder, miljørådgiver og BREEAM AP. —Jeg ser frem til å bidra til å pushe bransjen mot målene om nullutslipp i 2050, ved å sikre en tydelig og relevant BREEAM-NOR-manual, formidle kunnskap på tvers av verdikjeden, og sikre at mål og ambisjoner er praktisk gjennomførbare, sier Heen. Høsten 2021 kommer neste versjon av BREEAM-NOR, og Grønn Byggallianse jobber nå bredt med markedet om å oppdatere systemet.

Flere vil ta vare på eksisterende bygg

Grønn Byggallianse merker også en økende etterspørsel etter BREEAM In-Use, som er et verktøy for å sertifisere bygg i drift. Vi styrker derfor arbeidet med drift av bygg. Blant annet jobber vi for å overta et større ansvar for forvaltningen av BREEAM In-Use i Norge fra BRE, som er den britiske eieren av systemet. Vi har derfor også ansatt en ny rådgiver for bygg i drift. Håvard Sveahaugen skal koordinere arbeidet med BREEAM In-Use. Sveahaugen er sivilingeniør innen energi og miljø i bygg, og har tidligere jobbet med energieffektivisering innen entreprenør-bransjen. —Jeg gleder meg over å være på bærekraft-laget og har alltid ønsket å være en del av et lag der jeg kan se utvikling og endringer som et resultat av våre handlinger. Det gir meg ekstra drivkraft å være med på denne bølgen, og jeg ser frem til å være med å påvirke bransjen riktig vei i Grønn Byggallianse, sier han. I tillegg har vi engasjert Camilla Gulbrandsen fra Evotek til å hjelpe oss. Camilla har master i energi og miljø fra NTNU. Hennes spesialfelt er BREEAM In-Use, energiledelse og optimalisering av energibruk i bygg. —Jeg har sett fram til å delta i Grønn Byggallianse sitt arbeid for en bærekraftig eiendomssektor gjennom BREEAM In-Use, og samarbeide med det dyktige temaet og medlemsorganisasjonene. Sammen sprer vi kunnskap og erfaringer rundt sertifiseringssystemet, og belyser fordelene ved et slikt system i arbeidet for et bærekraftig og helsefremmende bygg, sier Gulbrandsen.

Melde deg på ITBaktuelts nyhetbrev her


Bransjens ITB-kompetanse, hvordan oppnå bedre resultater?

- Høy kompetanse i alle ledd blir en forutsetning for suksess, fastslår Erling Hvidsten.[/caption]