– De siste årene har dørbransjen gått i retning av automatisering og digitalisering. Automatiseringen kommer i utgangspunktet som følge av TEK17 som stiller krav til universell utforming. I tillegg har økende krav til sikkerhet, som følge av blant annet «free seating» i kontorlandskapene, skapt behov for bedre kontroll på hvilke dører og skap de ansatte har tilgang på. En annen driver i markedet er behovet for mer praktiske adgangssystemer, sier Danielsen.

SALTO Systems har siden 2001 utviklet innovative dørløsninger, samt skybaserte og mobile applikasjoner som gir økt sikkerhet, håndterbarhet og fleksibilitet for langt de fleste typer dører og bygg. Selskapet har i dag en global tilstedeværelse med 40 kontorer og 28 datterselskaper.

Han forteller at tradisjonelle låssystemer lett kan bli ødelagt om noen mister en nøkkel.

– System-nøkler fungerer godt så lenge ingen mister nøkkelen, men dessverre er det fortsatt slik at om en med driftsansvar mister en nøkkel blir hierarkiet i systemet ødelagt. Dette har drevet utviklingen i retning av digitale adgangsløsninger, sier han.

Jan_Chr_Danielsen, Sales Manager i SALTO Systems AS
Jan Chr. Danielsen, Sales Manager i SALTO Systems AS

Kombinerer adgangskontroll med apper

Danielsen har sett hvordan stadig flere virksomheter bruker digitale nøkkelkort.

– Digitale adgangsløsninger er spesielt egnet for arbeidsplasser med deltids- og korttidsansatte, varelevering på adgangsbegrensede områder, eller på skoler hvor alle må registreres inn og ut. Med tradisjonelle nøkler må nøklene fysisk levers tilbake etter bruk, med digitale nøkler slipper man det. 

– Samtidig ser vi at om man skal inn og ut av samme dør mange ganger samme dag er det enklere med adgangskort eller -brikke. Det går fortere å åpne en dør med et kort hengende rundt halsen sammenlignet med å ta opp mobilen og legge den på en leser. Det handler om å kartlegge funksjonen til døren og hva man trenger.

– En annen interessant utvikling er at det kommer tredjepartstjenester på samme app. I dag kan man betale, booke rom, regulere temperatur og styre annen automasjon fra samme app. Nå kommer disse appene med adgangskontroll i tillegg. Det gjør at de som eier bygget, hotellet eller boligkomplekset slipper å administrere fysiske nøkler og reduserer administrasjonsbehovet betraktelig, sier han.

Kompleks prosjektering

Danielsen forteller at prosjektering av dørmiljø og kravene til dørene kan være en utfordring.

– Først og fremst skal en dør fungere hele tiden. Om du anskaffer en digital lås skal ikke bare åpningen fungere, men døren skal også sørge for identifisering og at dørlukker og sluttstykke aktiveres raskt. I tillegg kommer krav til lydisolering, brannsikring, FG-godkjenning og mye annet. Det å bestykke en dør i dag er avansert.

– Det handler også om bruken og at det kan være motstridende krav. Man skal kunne gå inn døren med nøkkel og kunne rømme ut av døren uten nøkkel om det brenner. Samtidig skal det ikke være for lett å komme inn døren. Eksempelvis er det FG-krav om at det ikke skal være knapp for å åpne døren på den andre siden. Dette kan føre til at uvedkommende brenner inne. Motstridene brukerkrav og universelle krav gjør dørmiljø avansert, sier han.

Salto XS4
Nå kan man også kombinere adgangskontroll med apper

Mange standarder

Han forteller at kompleksiteten ikke blir mindre av ulike standarder i Europa.

– I Norden har vi skandinavisk industristandard som gjelder alt som skal festes på en dør, spesielt låskasse og sylindre. Standarden er ment til å gjøre det enklere å bestykke for å få riktige materialer og produkter. Men der ligger det også en utfordring siden det er andre standarder og mål i Øst- og Sør-Europa. 

– I tillegg til kravene til døren, er det også krav til dørmiljøet. De motstridende kravene om hvordan døren skal settes sammen gjør det vanskelig å sette opp døren korrekt. Samtidig ser vi at den som har ansvaret er den som eier bygget, og de er ikke spesialister på dører. For å gjøre det hele enda mer komplisert er ofte dørmiljøet det siste som blir oppført i et bygg. Vi ser til stadighet prosjekter hvor man i slutten av prosjektet oppdager at man har glemt beskrivelser av dørene og dørmiljøet. Dette kan føre til unødvendige forsinkelser i prosjektene, sier han.

Bruker partnernettverk

Selskapet jobber tett sammen med partnere for å sørge for gode løsninger til sluttkundene.

– Som andre aktører bruker vi partnere til å sette opp løsningene, igangsette driften og følge opp etter-markedet. Vi henvender oss derfor til låsesmeder og sikkerhetsselskaper som har det praktiske ansvaret for gjennomføringen. Noen av disse brukes også som beskrivende i prosjektene. Noen ganger ser vi at låsesmed ikke blir enig med entreprenør om valg av løsninger fordi pris er avgjørende. Dessverre blir dørene ofte underprioritert i store prosjekter.

– Vi jobber derfor tett med partnere, kommuner og eiendomsselskaper for å synliggjøre hvilke alternativer som finnes. Det hender seg også at vi må være rådgivere som forklarer ulike kvaliteter for å gjøre det enklere å vurdere alternativer. Det handler først og fremst om å bestykke i forhold til bruken, sier han.

Tror på vekst i skybaserte adgangsløsninger

Som i andre bransjer er også adgangssystemer på vei til skyen.

– I årene som kommer vil vi se adgangsløsninger med bedre kryptering, høyere sikkerhetsnivå, og økt bruk av skybaserte løsninger. Mange tenker kanskje at skyen er usikker, men det stemmer ikke. De som driver med skybaserte løsninger, er ofte mye bedre på datasikkerhet og drift enn lokalt driftspersonell. Skybaserte løsninger gir også bedre brukeropplevelse for sluttkundene. Fordelen med skybaserte løsninger er at man slipper å bruke eget nettverk.

– Jeg tror også vi vil se mer av ID-kort med andre digitale tjenester, inkludert adgangskontroll. Det kan eksempelvis være en kombinasjon av skolebevis og adgangskontroll som gir tilgang til spesifikke studie- og forelesningssaler. I årene som kommer vil adgangssystemer blir en del av en større tjeneste, avslutter Danielsen.