Arealutnyttelse er et stikkord som stadig løftes høyere når nye bygg skal planlegges eller gamle bygg skal restaureres. Det fører til at stadig flere velger luftbehandlingsaggregater fra VoltAir, som blant annet har unike og fleksible løsninger med muligheter for anslutninger både på toppen og på siden. Tekst: Tom Helgesen
– Vi kan blant annet levere aggregater med toppanslutning opp til 30.000 kubikkmeter luft i timen, som er blitt svært etterspurt i markedet. Det forteller Kurt R. Olaussen, daglig leder i det Tromsø-baserte selskapet VVS og Sprinkler AS, som er forhandler av ventilasjonsaggregater fra VoltAir System – et økonomi-, miljø- og helsekonsept for luftutskifting i bygninger med mekanisk tilluft og avtrekk. Fokuset er å produkter som gir best totaløkonomi  for entreprenører, byggherrer og forvaltere. Teknikken resulterer i høyeffektiv gjenvinning av energi fra avtrekksluften med lavt internt trykkfall for å minimere energibruken. Oppvarming av ventilasjonsluft er ofte den største enkeltstående energikostnaden i bygninger med lav eller ingen varmegjenvinning. 90 % temperaturgjenvinningsgrad innebærer et lavt effektbehov og store energi- og kostnadsbesparelser over tid. Fokus på arealbruk – I tillegg til effektivitetsgraden, er byggherrer og entreprenør svært opptatt av tekniske installasjoner skal legge beslag på minst mulig areal. Jeg merker at stadig flere tar direkte kontakt med oss for å sikre seg de mest optimale aggregatene for ventilasjonsløsningene i en tidlig fase av byggeprosjektet, og har utførte og bestilte leveranser i alle deler av  landet. At også de kraftige aggregatene har mulighet for toppanslutning, gir store fordeler eksempelvis i trange, tekniske rom (som det ofte er). Ekstra gunstig er det om rommet befinner seg i øverste etasje, forklarer han. – Mange andre produsenter har kun muligheter for sideanslutning. Det sier seg selv at det er mer plasskrevende når røret må legges ut til siden og opp framfor rett opp fra toppen på  aggregatet. Og det er alltid en fordel å kjøre avkastet rett opp. Stort spekter Etter sammenslåingen med Welair, har VoltAir tilby et svært bredt produktspekter i porteføljen; alt fra mindre kompaktaggregater til store, plassmonterte sentrale luftbehandlingsaggregater som installeres av dedikerte montører på byggeplassen. VoltAir Systems konsept ved å fabrikkmontere, levere i moduler og plassmontere alt fra mindre enhetsaggregater til store sentralaggregater, muliggjør maksimal utnyttelse  av arealene i bygget. Å kunne utnytte eksisterende plass i ROT-prosjekt eller redusere bygningsvolumet, gir store gevinster i en livssykluskalkyle. – Vi sørger for at de riktige løsningene blir valgt i hvert byggeprosjekt, basert på kapasitetsbehov og hvilken plass man har til rådighet. Felles for alle, er at de de er basert på best mulig totaløkonomi, sier Kurt R. Olaussen.