Oppdragsgiver var Ahlsell, og formålet var å etablere en komplett sprinklersentral for praktisk opplæring av rørleggere, elektrikere og andre faggrupper.

– Dette har vært planlagt en stund allerede da vi mener det er viktig å tilby kundene noe mer enn bare produktene vi selger. Her kan vi også bistå med praktisk opplæring og funksjonstesting av ulike produkter innen sprinklersegmentet og vi ønsker alle som ønsker det velkommen innom for å ta en titt eller booke tid for opplæring, uttaler Rune Bals, selger VVS, Oslo og Akershus for Ahlsell AS i en pressemelding.

Stasjonen er etablert med pumpekar som vannkilde grunnet manglende avløp og nettvanns tilkobling og pumpe er utstyrt med trykkbryter for automatisk drift ved testing. Alle overløp fra ventilene er ført tilbake til pumpekar slik at det blir en kontinuitet i vannstrømmen under testing og prøving.

Systemet er bygget slik at alle komponenter og utstyr kan prøves og testes og en oversikt over hvordan enhetene er koblet opp er hengt opp ved siden av brannsentralen for å sikre god systemforståelse. Det er også laget et simulert sprinklervanninntak med sluseventil, grovfilter, tilbakestrømningsbeskyttelse KAT4 og overvåkede stengeventiler.

-Drift og vedlikehold av sprinkleranlegg er et område hvor vi besitter en særkompetanse og det har vært veldig moro å få mulighet til å bygge dette anlegget for et mest mulig realistisk testscenario av de ulike sprinklerventilene, sier en engasjert Jan Åge Bråthen, fagansvarlig for sprinkler, varme og kjøling i FLOW Meisingset VVS

FLOW Elektro Oslo Vest har levert og montert alle elektriske kablinger og komponenter på teststasjonen. De leverte brannsentral, varsellampe, nøkkelbokser og IO-moduler. Det er også installert en separat styring for å motta alarm ved strømbortfall på kompressor for tørrventil.

Alle alarmtrykkbrytere og strømningsvakter er koblet til brannsentralen som alarmer via nøkkelboksene. Testventiler og stengeventiler er koblet til brannsentralen som teknisk alarm med egen adresse i tavlen.

Som leverandør av brannalarmutstyr valgte FLOW Elektro Oslo Vest Elotec.

– De har vært en meget god sparringpartner på dette prosjektet og vi har uten tvil spisset vår kompetanse på dette fagfeltet underveis i prosjektet, sier Simon Haaster fra FLOW Elektro Oslo Vest.