- Vi er ubeskjedne nok til å si at vi i løpet av de siste årene har hatt en fanatisk utvikling og at vi ligger i tet innenfor digital og teknisk ledelse. Men fagfeltet er i rivende utvikling, og vi har så vidt sett starten på den digitale transformasjon. Derfor er vi selvsagt veldig glade for at Skinnarland tar med seg sin erfaring og sitt strekte engasjement for en bærekraftig utvikling til oss, når vi skal utvikle nye produkter og tjenester, sier avdelingsdirektør Asle Kosbergløkk, i en utsendt pressemelding.

Skinnarland er sivilingeniør med master i Elkraftteknikk fra NTNU. De siste 18 årene har han har hatt forskjellige roller som rådgiver og leder innen digitalisering og innovasjon, der fellesnevneren har vært bærekraftig samfunnsutvikling - i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Mange kjenner ham som tidligere daglig leder i buildingSMART Norge. De siste årene har han vært med å starte opp Madaster Services Norway AS, der han utviklet kompetanse og engasjement for omstillingen til en sirkulær økonomi i byggenæringen. Før det har han hatt lederroller blant i annet COWI AS.

- Jeg har lenge hatt lyst til å jobbe dedikert med marked og forretningsutvikling. Skal vi oppnå et mer bærekraftig samfunn må det skje ved å utnytte digital teknologi og data. Jeg har vært engasjert i digitaliseringen av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen i mange år - med mål om en bærekraftig utvikling, og omstilling til en sirkulær økonomi. Jeg startet karrieren min som rådgivende ingeniør og prosjektleder. Som avdelingsleder i COWI hadde jeg ansvaret for et stort fagmiljø av folk som drev rådgiving og prosjektering av elektroinstallasjoner, automasjon, ITB og sikkerhet, samt teknisk prosjekt- og byggeledelse. Nå føler jeg at jeg i denne stillingen kommer tilbake til mitt egentlige fagområde, og kan trekke på mange erfaringer jeg har gjort underveis, sier Anstein Skinnarland.