Energisparing og brannsikkerhet har stort fokus i Haltons ventilasjonsløsninger. Det har ført til stor etterspørsel fra byggherrer og drivere av storkjøkken både i det offentlige og private markedet, forteller salgsingeniør Steinar Martinsen. - Vi dekker alt fra mindre kantiner til hoteller og store restauranter og blir ofte invitert tidlig inn i et byggeprosjekt for å kunne optimalisere løsningene. Og jo større kjøkkenet er, desto mer kommer våre løsninger til sin rett, sier han.

Behovsstyring

- Dersom det er et kjøkken som eksempelvis produserer tre måltider i løpet av en produksjonsdag – som gir tre produksjonstopper -, er det gjerne snakk om en behovsstyring. Da er vårt intelligente behovsstyrte ventilasjonssystem for storkjøkken ”M.A.R.V.E.L.” en ideell løsning. Systemet er spesialtilpasset for kjøkken med IR-sensorer og temperaturfølere, som skiller oss ut fra konkurrentene.

Dette regnes også som det første intelligente, responsive og behovsbasert ventilasjonssystem utviklet spesielt for storkjøkken. - Med Marvel kan vi gjøre en nøyaktig beregning, hvor vi legger inn bruk av kjøkkenet, kilowattimepris og lignende parametere, slik at man kan se når investeringen er lønnsom, normalt 2-3 år. En nyttig og god dokumentasjon for brukeren.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Innendørs griller

Salgsingeniør Steinar Martinsen gleder seg over at Haltons ventilasjonsløsninger får stadig større innpass i profesjonelle storkjøkken.[/caption]   Nå er det i tiden å grille maten innendørs i restauranter og hotellkjøkken på kullfyrte griller. Det gir en utfordring i forhold til høye temperaturer, som gjør at fettet omdannes til fettdamp, og dermed har ikke tradisjonelle fettfilter den samme effektiviteten. Det fører igjen til at fettet trekkes opp og avsettes i kanaler, som da medfører en betydelig brannrisiko. - I slike tilfeller bruker vi vanntåkeløsning for å få ned temperaturen, vanntåken binder det meste av fettet og det går i dreneringen til fettutskilleren i stedet for i kanalsystemet. I tillegg vil vanntåken fungere som en gnistfanger, forklarer Martinsen. Deres siste versjon gjøres det i kombinasjon med syklonfilter, slik at man får en enda mer effektiv løsning. Vi får også stadig gode tilbakemeldinger fra brann- og redningsvesen på at dette er en fornuftig løsning å ha over grillene for å få ned brannfaren. Det har vært flere branner i forbindelse med bruk av åpne og lukkede griller med høy temperatur, minner han om. - I og med at våre løsninger både favner energibesparing og brannsikkerhet, er det stadig flere som ser det som en svært god og lønnsom investering. Halton har mange prestisjefulle restauranter og hotellkjøkken på referanselisten i hele Europa. Nå seneste gourmetrestauranten Re-Naa i Stavanger (som er innehaver av en stjerne i Michelin-guiden) som nylig ble flyttet og nyetablert i det luksuriøse Eilert stjerne i Smith hotell. Også når restaurant Maaemo (som i 2016 ble belønnet med tre Michelin-stjerner, som den første i Norge) skal installeres i splitter nye lokaler ikke langt fra Munchmuseet, er Halton med som leverandør. - Ja, vi jakter litt på stjerner, sier Martinsen med et smil.

Gjør beregninger

Ved nye prosjekter, får leverandøren ofte prosjekttegninger – eller kjøkkentegninger - med posisjonslister, slik at de må gjøre beregninger for sine kunder. - Det gjør alle leverandører av ventilasjonsløsninger, men det er beregning av luftmengder som skiller de ulike merkene, forteller han. - Hvor store luftmengder det er rom for, er som regel det store stridstemaet: At det ikke er plass til så mye luft som er ønskelig i prosjektet, kanalene blir for store, aggregatet er for lite, det blir ikke plass til teknisk rom osv.” - De luftmengdene vi beskriver er med andre ord ikke de samme luftmengdene som konkurrentene beregner. Hver kjøkkenleverandør har sin beregning i forhold til avtrekksmengden., som fører til at kart og terreng ikke stemmer overens om man velger et annet merke. Det blir tilsvarende forhold om vi bruker en annens leverandørs bergning, det er en problemstilling vi må jobbe med nesten daglig. - Derfor er det ønskelig og lønnsomt at vi kommer inn i en tidlig fase av et byggeprosjekt, understreker salgsingeniør Steinar Martinsen. https://www.youtube.com/watch?v=-_yUIiomcb4  

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Ny ventilasjonsløsning til helse- og utdanningssektoren

Halton Vita OR Space er tilgjengelig i to versjoner, henholdsvis for ultrarene og rene operasjonsarealer. – Denne teknologien gjør det mulig å justere ventilasjonen for hver enkelt operasjonssal, noe som kan gi reduserte energikostnader og optimale arbeidsforhold for operasjonspersonalet, sier Key Account Manager Espen Glendrange.[/caption]