Flexit har møtt næringsministeren og rettet fokus på hvordan smarte og energieffektive løsninger for inneklima kan ha god påvirkning på energi og miljø. Flexit ble invitert til næringsministeren Jan Christian Vestre fredag 4. november. Her ble det diskutert tanker og ideer om å skape flere grønne, lønnsomme industriarbeidsplasser, redusere klimagassutslipp ved gjenvinning av energi og effektiv energiproduksjon i boliger, redusere behov for strømstøtte og investeringer i kraftproduksjon ol. ved hjelp av gode løsninger for bedre inneklima i våre hjem. - Vi ser et behov for å øke stimuleringen av markedet for energieffektivisering, uttaler Knut Skogstad, administrerende direktør i Flexit i en pressemelding.

Ønsker økt økonomisk støtte til oppgradering

Han peker på at økt økonomisk støtte til å oppgradere boliger med for eksempel inneklimasentral EcoNordic som kan halvere energiforbruket i en bolig. - Potensialet er enda større i en eksisterende bolig. Vi takker for et veldig bra møte med en pålest og interessert minister, sa han. - Flexit er en del av løsningen på å nå miljø- og bærekraftmålene og bidrar med innspill og løsninger direkte som i dette møtet og aktivt i samråd med VKE og BNL som løpende jobber med å vise våre myndigheter byggebransjens og spesielt ventilasjonsbransjen sine løsninger. Bransjens løsninger utgjør en stor forskjell og kan gjøre det mest miljøvennlige og samfunnsøkonomisk fornuftige som er å redusere behovet for energi, skriver selskapet i pressemeldingen.

_________________________

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her