Annonsørinnhold

ITBaktuelt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Tilleggsutdannelse sikrer også mer spennende og utfordrene jobber i fremtiden, i takt med utviklingen.

Fagskolen Vestfold og Telemark: Bygningsautomatisering fordypning. 1,5 år (N)

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.

Vi starter denne etterspurte utdanningen i januar 2020. Studiet dekkes av offentlige midler. Du kan derfor søke deg direkte inn på 2. året og ta linjefagene. Undervisningen blir lagt over tre semester (1,5 år), med eksamen før juni 2021. Varighet på utdanningen er 1,5 år. Det er kun 2 samlinger pr. semester. Resten på nettet som e- læring. Denne utdanningen er ikke søkbar via Vigo. Du må søke skolen direkte.

Opptakskrav
Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene kan du nå ta fordypningsfag i Bygningsautomasjon. Det bygger direkte på de grunnlagsemnene du allerede har. Utdanningen tilbys som en nettstøttet e- læringsmodell med to tredagers samlinger pr. semester.  Hver samling er på tre dager, onsdag, torsdag og fredag. Du kan bo rimelig på hotell eller campingplass med fine hytter og flere soverom. (Les mer om dette her)

Utdanningen er beregnet på deg som er i full jobb, eller du som jobber redusert stilling.

Utdanningene våre dekkes av offentlige midler. Undervisningen blir lagt over tre semester (1,5 år), med eksamen før juni 2020. Denne utdanningen er ikke søkbar via Vigo. Du må søke skolen direkte.

Søknadsfrist er 15. november 2019. Vi starter opp i januar 2020.

Nettbasert
Studiet starter i januar hvert år. Du vil gå sammen med de som har tatt grunnlagsemnene og tar den hele utdanningen. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år. (Onsdag- torsdag- fredag) Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall søkere. I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på Internett etter arbeidstid.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor som:

  • Prosjektingeniør
  • Rådgivende ingeniør
  • Salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer
  • Faglærer i videregående skole og fagskole.
  • Driftsleder/ anleggsleder
  • Produksjonsleder
  • Arbeidsleder
  • Vedlikeholdsleder
  • Inspektør

Arbeidsformer
Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber. Prosjektarbeid i grupper er en viktig arbeidsform.

Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Vi varierer mellom tradisjonell undervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid. E- læringen på nett er tradisjonell undervisning og opptak/ videoer/ animasjoner. Vi bruker facebook- grupper til daglig kommunikasjon. Til lærestoff og innleveringer bruker vi Fronter.

Skolene samarbeider nært med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. Vi henter problemstillinger for prosjekter fra det virkelige liv.

Vurdering og dokumentasjon
Det gis vurdering med karakterer til hver modul på bakgrunn av studentenes tilegnelse av fagene. I utdanningene inngår det også et mindre tverrfaglig prosjekt i første år, samt et hovedprosjekt i siste studieår.

Etter endt utdanning vil du motta et vitnemålstillegg til ditt opprinnelige vitnemål med karakterutskrift og bekreftelse på at du har gjennomgått en fullverdig fagskoleutdanning i tillegg til den opprinnelige

Du søker skolen direkte på post@fagskolentelemark.no . Er du usikker på om din tidligere fagskoleutdanning er tilstrekkelig, kan du sende mail til vår rådgiver: Rita.Helen.Immerstein@t-fk.no .

Les mer om fordypningsfagene her

Grenland har en lang historie som industrielt kraftsentrum. Norsk Hydro startet kunstgjødselproduksjon på Herøya i 1929. Yara, som selskapet nå heter, er sammen med Norcem to av gigantene i Grenland. I tillegg kommer alle små og store virksomheter, svært mange av dem i avansert prosessindustri, som sammen sørger for at Grenland fortsetter å være et av landets aller viktigste industrimiljøer. Fagskolen Telemark har vært samarbeidspartner og kompetanseleverandør til industrien helt fra den spede begynnelsen til i dag, og er en av landets eldste tekniske utdanningsinstitusjoner. Fagskolen Telemark eies av Telemark fylkeskommune. Vi er en del av en større skolestruktur, og nyter godt av de profesjonelle tjenester på alle nivå.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com