Annonsørinnhold

ITBaktuelt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Fagskolen Vestfold og Telemark: Energirådgiver, modulbasert nettutdanning 3×5 studiepoeng

Det er også mulig å søke Enova om økonomisk støtte under visse forutsetninger. Vi har med oss de fremste teknologimiljøer som jobber med effektiv energibruk og økonomisle besparelser i næringsbygg og boliger. Dette for å sikre at du får fersk og oppdatert kunnskap.

Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot ansatte i installasjonsbedrifter, installatører, byggdriftere, saksbehandlere og erfarne montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til markedsføring og salg av energiløsninger og -tjenester. Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse, som grunnlag for inntak til studiet.

Høyere strømpriser og uforutsigbarhet i strømmarkedet gjør at næringsliv og private trenger økt kunnskap om egen energibruk. Denne utdanningen legger opp til at deltakerne skal kunne gjøre egne energivurderinger og se på muligheter for endringer i byggenes utforming og drift. Moderne overvåking- og styringssystemer gir redusert energibruk og kostnader.

I tillegg er kunnskap om hva energien brukes til og hvordan man kan redusere tap viktig innhold. Utdanningen tar for seg lover/forskrifter, energikunnskap og markedsføring/økonomi. Det er også mulig å søke Enova om økonomisk støtte under visse forutsetninger. Vi har med oss de fremste teknologimiljøer som jobber med effektiv energibruk og økonomisle besparelser i næringsbygg og boliger.

Dette for å sikre at du får fersk og oppdatert kunnskap. Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot ansatte i installasjonsbedrifter, installatører, byggdriftere, saksbehandlere og erfarne montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til markedsføring og salg av energiløsninger og -tjenester. Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse, som grunnlag for inntak til studiet.

Pris kr. 25 000.- (Ikke mva)

Oppstart mandag 20. februar 2023.

Undervisning 6 nettsamlinger pr. modul, til sammen 18 nettsamlinger kl. 14 00- 17 00

I tillegg til dette kommer en obligatorisk innleveringsoppgave pr. modul.

Av hensyn til GDPR må påmelding gjøres via Bank-id.

Bakgrunn

NELFO Sørlandet har sammen med ELogIT og Fagskolen Vestfold og Telemark tatt initiativ til et prosjekt for å utvikle en ny energifaglig utdanningsmodul innen energiområdet, lagt til elektro og automasjonsfagene. Innholdet i denne delutdanningen er også tilpasset innholdet i læreplanen for elektriker i videregående skole.

Utdanningen vil følge opp arbeidet for at elektrobransjen skal sikre og øke posisjonen som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger, som er et prioritert satsningsområde i NELFO. Nye krav til energieffektivitet og innføring av energimerkeordning vil gradvis øke kundenes bevissthet om energiforbruk og energikostnader.

Studentene skal ha kunnskap om hvordan montere og konfigurere brannalarm og adgangs- og sikkerhetssystemer og vurdere ulike typer detektorer og alarmgivere og plasseringen deres. De skal få kunnskap om hvordan montere , sette i drift og konfigurere ulike brukertilpassede og energieffektive installasjoner for lys, varme og variabel last med styringsutstyr og sensorer, vurdere og iverksette tiltak mot elektromagnetisk støy og gjøre rede for bygningers energikarakter og energimerking av utstyr.

Hvorfor Energirådgiverutdanning

Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet, og også i økende grad i markedet. Det er en utvikling vi forventer vil fortsette og også forsterkes i årene fremover.

Bygg står for om lag 40 % av energibruken i Norge. Det er derfor ikke overraskende at bygninger er i fokus når det snakkes om energieffektivisering.

Nye bygg må bli mer energieffektive og en må ha oppmerksomhet mot energieffektiv løsninger, styring og energiforvaltning. I eksisterende yrkesbygg viser erfaringene at forbruket kan reduseres med 20-50 %, i noen tilfeller opp mot 70%.

Det kan være overraskende at ikke flere byggeiere har hentet ut energieffektiviseringspotensialet tidligere. Svært mange tiltak har tilbakebetalingstider på under 5 år. Det er med andre ord svært god økonomi i mange slike investeringer.

Det viktigste tiltak for å få opp et marked for energieffektivisering i bygningsmassen er kompetente bransjeaktører. Energirådgiverutdanningen vil kvalifisere elektrobransjen til å ta posisjon som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger.

Oversikt over innhold i Energirådgiver, 3 moduler.

Hver modul har en arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng, til sammen 15 studiepoeng.

Modul 1. Struktur og rammebetingelser.
5 studiepoeng

Modul 2. Energiforståelse og markedsøkonomi.
5 studiepoeng

Modul 3 Energidesign og bygningsfysikk med faglig ledelse
5 studiepoeng

Modul 1. Struktur og rammebetingelser.
Arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng

 • Energipolitiske rammebetingelser
 • Energipolitikk
 • EKOM- elektronisk kommunikasjon med faglig ledelse
 • Det grønne skiftet
 • Grønne energikilder
 • Energikrav i teknisk forskrift til plan og bygningsloven
 • Energiattestering av bygg
 • Bygningsautomatisering,
 • Nettleie, utnyttelse og utfordringer
 • AMS- og HAN- grensesnittet

Modul 2. Energiforståelse og markedsøkonomi.
Arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng

 • Nye energisystemer, biogass, sol, vind og grønt og blått hydrogen
 • Batteriteknologi, batteribanker
 • Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 • HMI grensesnittet
 • Søknader og dokumentasjon
 • Lys og varmekilde –design
 • Økonomiforståelse
 • Marked og kunder

Modul 3 Energidesign og bygningsfysikk med faglig ledelse
Emnekode: 35TE50N
Arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng

 • Energimerking
 • Enova`s rolle og ansvar
 • Energivurdering av bygg
 • Energiberegninger
 • Programvare for energiberegninger
 • Energistyring, oppvarming og kjøling
 • Framtidens energikilder/ løsninger.
 • Drift og vedlikehold

Faginnholdet i studiet er hentet fra studieplanen Bygningsautomatisering 120 studiepoeng og Digitalisering og prosessteknikk, 30 studiepoeng.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com