Annonsørinnhold

ITBaktuelt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Schneider Electric: Leder an innen digitalisering og styring av fremtidens kraftnett

Rådgiverfirmaet Guidehouse Insights rangerte nylig Schneider Electric som toppleverandør innen digitalisering og styring av fremtidens smarte kraftnett.

Det renommerte rådgiverfirma Guidehouse Insights, som monitorerer energimarkedet med fokus på det grønne skiftet, rangerte nylig Schneider Electric som toppleverandør innen digitalisering og styring av fremtidens smarte kraftnett, såkalte ADMS-løsninger.

I deres rapport «2023 Advanced Distributed Management System Leaderboard» får Schneider Electrics topprangering for sine innovative, fremtidsorienterte løsninger; pålitelighet, robusthet, driftseffektivitet, nettfleksibilitet og bærekraft oppgis som viktige kriterier i begrunnelsen.

Guidehouse Insights-rapporten vurderer markedet innen ADMS-løsninger og hvor godt de ulike konkurrentene er posisjonert for å møte kraftsystemets fremtidige behov med tanke på kompleksitet og energieffektivisering.. Tiltakets hensikt er å gi markedet veiledning i valg av løsninger, bidra til differensiering og skape oversikt over prosjektresultater.

Innovasjon i fokus
Schneider Electric skilte seg ut for sine nytenkende løsninger, strategiske oppkjøp, verdiskapende partnerskap og bransjesamarbeid:

– Det er en ære å bli anerkjent som ADMS-leder av Guidehouse, sier Alexis Grenon, Senior Vice President for Digital Grid hos Schneider Electric. – Vi fortsetter satsningen med blant annet betydelige investeringer for å løse nettoperatørenes økende utfordringer. Vi vil fortsette å bistå nettselskaper med å utvide spekteret av muligheter og alternativer som kan hjelpe selskapene med begrensede ressurser til å utvikle seg trinnvis for å møte de mest avanserte kravene.

Guidehouse Insights-rangeringen av Schneider Electric i det globale ADMS-markedet ble begrunnet som følger:

Visjon
Strømselskapenes forretningsmodeller er i ferd med å endres for å møte økende krav på bærekraft, robusthet, effektivitet og fleksibilitet. De trenger å utvikle flere tjenester, gi større samfunnsmessige fordeler og oppfylle voksende regulatoriske krav.

Schneider Electric imøtekommer disse behovene med et bredere økosystem av ADMS-løsninger som i samspill med hverandre fremmer drift av strømnett gjennom hele deres levetid. Dette skjer gjennom bruken av en felles plattformarkitektur med innebygd interoperabilitet.

Løsningene utnytter potensialet av skyen og av kunstig intelligens, muliggjør trinnvise oppgraderinger med en Grid to Prosumer-tilnærming, er cybersikre og reduserer de totale eierkostnadene.

Go to Market-strategi og partnere
Schneider Electric tilbyr ADMS globalt, både direkte og gjennom EcoXpert-partnerprogrammet. ADMS-porteføljen er blitt utvidet gjennom nylige strategiske oppkjøp (AVEVA med OSIsoft, AutoGrid, QMerit, EnergySage, EV Connect) og investeringer i teknologipartnere som Microsoft og Esri.

Målet er å forstørre verdien av en bred løsningsportefølje innen digitale strømnett.

Teknologi
Med nylanseringen EcoStruxure™ ADMS 3.9 har Schneider Electric klart å redusere de totale eierkostnadene gjennom optimalisert modellbygging og -administrasjon, og tilbyr avansert styring av strømbrudd, helhetlig styring av distribuerte energiressurser (DER), smart alarmering og sertifiseringer for de nyeste bransje-integrasjonsstandardene (IEEE 2030.5 og IEC 61850).

Alt dette kommer i tillegg til en langsiktig forpliktelse til høy ytelse (1 million oppdateringer og 300 000 endringer per sekund), cybersikkerhet (SDL støtter NECR CIP og IEC 62443) og det største antallet avanserte applikasjoner.

Portefølje
Bransjens bredeste spekter av ADMS-løsninger som omfatter overvåking, planlegging, analyse, drift og optimalisering på tvers av moduler som SCADA, OMS, DMS, DERMS, switching, planlegging, simulering og opplæring for utstyr innenfor og utenfor kontrollsenteret.

Den bredere Digital Grid-porteføljen inkluderer EcoStruxure™ Grid Operation (nettdrift for forenklet distribusjon), EcoStruxure™ DERMS, EcoStruxure™ ArcFM (GIS), Grid Asset Advisor (APM), Grid Metering (Analytics) og Energy Profiler Online (kundeengasjement og demand-respons for C&I-kunder).

Priser
Med en ny, verdibasert prismodell tilbyr Schneider Electric mer fleksibilitet for kunder i alle størrelser uansett beliggenhet, inkludert fremvoksende markeder og små e-verk. Denne utviklingen passer også best til modeller for trinnvis installasjon og nye skybaserte tilbud som muliggjør mer smidig implementering, som kan starte i liten, begrenset skala for så å møte fremtidige krav som dekker utallige brukstilfeller.

For mer informasjon om Schneider Electrics EcoStruxure™ ADMS-løsninger,

Besøk våre engelske websider: EcoStruxure™ ADMS og EcoStruxure™ Grid Operation
Når det gjelder den bredere porteføljen av løsninger «Grids of the Future» finner du mer informasjon på norsk her: Schneider Electric Grids of the Future

Kontaktperson i Norge:
Ronny Micaelsen, VP Power Systems, ronny.micaelsen@se.com, mobil: +47-90728477

Schneider Electric har som formål å tilrettelegge for at alle skal få muligheten til å utnytte energi og ressurser på best mulig måte, ved å bygge bro mellom utvikling og bærekraft for alle. I Schneider kaller vi det Life Is On. Målet vårt er å være din digitale partner for bærekraft og effektivitet. Vi overholder høye standarder for ledelse og etikk.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com