Annonsørinnhold

ITBaktuelt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Fagskolen Vestfold og Telemark starter nå opp med nettbasert kurs i termografering og brannrisiko. Foto: 123ref.com

Termografering og brannrisiko, fagskole med nettbasert kurs

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetning er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. I hvilken grad disse faktorene vil påvirke anlegget varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftninger og oppgraderinger.

Elkontroll og termografi vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og gi eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere vedlikehold og utbedringer.

Markedet for elkontroll anslås til ca. 2 milliarder årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg blir bevisst sitt ansvar og at de utførende som gjennomfører Elkontroll er kvalifisert og innehar kompetanse til å avdekke dette.

Undervisning via Zoom eller Teams

Undervisningen er nettbasert med bruk av Zoom eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas, med én undervisningsdag per uke, og mulighet til veiledning de andre virkedagene.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Programmene finansieres av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK dir.). Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge», og er derfor gratis for deltagerne.

Du må ha disse forkunnskapene

Opptakskrav og forkunnskaper er relevant fagbrev som elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler, transformatormontør, togelektriker eller energioperatør.

Kurset bygger på NEK 405-standardene. Disse inneholder krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, og gjennom kurset er læringsutbyttet nettopp kunnskap om NEK 405-1 Elektrotermografi, hvilke krav som stilles til personell og sertifiseringsordningen. Gjennomført kurs gir 2,5 studiepoeng.

Det er Fagskolen Vestfold og Telemark som arrangerer kurset. Oppstarten kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter, og med tilstrekkelig antall deltakere.

Her kan du melde deg på

Fagskolen Vestfold og Telemark

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr korte delutdanninger i samarbeid med Nelfo, EL og IT og Energi Norge.

Målgruppene er fagarbeidere og mellomledere i elektrobransjen. Denne delutdanningen er en del av en akkreditert høyere fagskoleutdanning.

Delutdanningen er nettbasert med ukentlige forelesninger på ettermiddag.

Etter endt opplæring skal studenten utarbeide et læringsnotat der du skal vurdere ditt eget læringsutbytte og muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb.

Vurderingen er Bestått/ Ikke bestått. Ved Bestått vil du få tildelt et deltakerbevis som viser innholdet i del-emnet.

Fagskolen Vestfold og Telemark: Grønne smarte bygg – ny utdanning innen elektro

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her

  Fagskolen Vestfold og Telemark Vårt mål er å tilby gode høyere yrkesfaglige utdanninger innen helse, elektro, teknologi, maritim og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov.   Studiested Horten Vi er lokalisert ved Campus Bakkenteigen, Horten. Fagskoleutdanningene våre har de eldste historiske røttene, og er samtidig blant de mest høyteknologisk orienterte. Skal du studere helsefag, elektrofag eller maritime fag, er vi et godt alternativ. Her finner du røttene til områdets unike elektronikkindustri. Du får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter som har sitt opphav fra det maritime miljøet og skipsindustrien. I dag står mer enn 40-50 elektroniske selskaper i dette området for nesten 50% av norsk verdiskapning innen elektronikk.   Studiested Porsgrunn Vi ligger på Campus Kjølnes, Porsgrunn. Grenlandsregionen i Telemark har en lang historie som industrielt kraftsentrum i Norge, og er i dag Norges største industriregion. Bedriftene har sitt eget «Green Industry cluster», som bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedrifter i denne regionen. Vi er samarbeidspartner og kompetanseleverandører til industrien. Dette har vi vært helt fra den spede begynnelsen til i dag, og er en av landets eldste tekniske utdanningsinstitusjoner.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com