– Vi er veldig stolte av at vi fikk denne avtalen, og trakk nok det lengste strået her på grunn av kapasiteten vår som er helt unik. Det har blitt etablert et eget team på avdelingen for å forvalte denne avtalen, sier avdelingsleder Frode Andersen i Bravidas Fire & Security-avdeling i Oslo.

Ti årsverk inngår i dette teamet, og flere rekrutteres nå inn der.

– Tildelingsbrevet viser at Bravida vinner på kvalitet og miljø, som var vektlagt høyt i konkurransen. Vi er vurdert ut fra de rammene kunden har gitt, og blitt tildelt den største av tre parallelle, likeverdige kontrakter for Oslobygg.

Kartlegging og kontroll

Bravidas rammeavtale gjelder kartlegging og kontroll av brannalarm, talevarsling og nød-ledesystemer og har en verdi på 60 MNOK med en varighet på fire år. Rammeavtalens omfang et totalt estimert til 100 millioner NOK med et tak på 200 millioner NOK. Estimatet er gjort på bakgrunn av historiske tall og forventet fremtidig bruk etter oppdragsgiverens beste skjønn.

– Vi har fått den desidert største og mest komplekse porteføljen. Alle kommunale sykehjem og institusjoner, legekontorer, museer og alle steder der Oslo Kommune leier ut til næringsvirksomhet, er bygninger vi skal bevare sikkerheten i.

Full drift i 275 bygg

– Først og fremst er vi takknemlige for tilliten Oslobygg KF nok en gang har vist oss, med å tildele oss den mest komplekse og utfordrende porteføljen de har. Porteføljen består i 275 bygg som har veldig mange formål. Vår tilnærming må derfor i stor grad være tilpasset og det krever mye av oss som leverandør. Derfor har vi etablert et eget dedikert team for denne avtalen, teamet består av høyt kompetente kontrollteknikere som ledes av en egen serviceleder, sier filialsjef i Bravidas Fire & Security-avdeling i Oslo, Joakim Malming

Bravida har brukt god tid på å optimalisere samarbeidet med Oslobygg, med vekt på forventningsavklaring, fremdriftsplan og god kommunikasjon.

– Nå er status at vi nærmer oss full drift og ligger godt an i forhold til fremdriftsplanen for våre tildelte porteføljer, og at kvaliteten på produktet vi leverer får gode tilbakemeldinger, sier Malming og legger til:

– Fremover handler det om rekruttering av nye ansatte og å beholde de beste på markedet, for til syvende og sist er det det vi i Bravida Fire & Security lever av – å være de beste i markedet.