BACS

BACS

Byggautomasjon for eksisterende bygg

Oppnå energibesparelser på opp til 30 prosent i eksisterende bygg. Få lavere energiutgifter, bedre komfort og inneklima samt en bedre miljøprofil, sier Nariman Fakhraee, ansvarlig for Solution Management hos energispesialisten Schneider Electric.

Mer vekt på komplette løsninger

Optimal drift forutsetter god samkjøring mellom tekniske systemer – hele tida. Derfor må automatikkbransjen legge vekt på helheten, mener Dan Frode Mortensen i Honeywell.

Nå skal det bli nytt universitetssykehus

Helse Stavanger har innstilt COWI og Nordic Office of Architecture som samarbeidspartnere for skisseprosjekt til nytt universitetssykehus i Stavanger.

– En ITB-ansvarlig trygger prosess og drift

- Det er en kjensgjerning at byggebransjen har hatt en negativ produktivitetsutvikling de siste 10 årene, og at mange næringsbygg ikke fungerer tilfredstillende etter overlevering, sier Erik Pilgaard i Integra.

Automasjon må tidlig inn

– Byggautomasjon har grensesnitt mot alle tekniske systemer, og må tidlig inn i prosjekter, mener Arvid Skjold, fagansvarlig byggautomasjon i GK Norge.

– Må ha engasjement!

– Det nytter ikke med en liten rolle; en ITB-koordinator må ha et visst engasjement i prosjektet, mener Arvid Skjold, fagansvarlig byggautomasjon i GK Norge.

Enklere å overvåke byggeprosessen

Når alle eller deler av byggets tekniske installasjoner skal kobles sammen og driften samordnes, bør det benyttes ITB - integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Det gjør det enklere å overvåke byggeprosessen.

Bygningsautomatisering, styring, regulering og overvåking

BACS er bygningsautomatisering, styring, regulering og overvåking (Building Automation and Control Systems) i henhold til ISO 16 484 med det formål å oppnå komfort, sdikkerhet, energieffektivitet og økonomisk drift.
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com