Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

Det er her hvor erfaringer, feil og det som fungerer...

Kaken er delt – erfaringer også. ITB Brukerforum nummer 50 i rekken ble vel gjennomført hos Odfjell Eiendom i samarbeid med Entro i Bergen. Hovedtema ble utfordringene ved bruk av komplekse tekniske installasjoner, med eksempelet varmepumper under avvikende driftsforhold. God opplæring av driftspersonell, tett dialog med gode rådgivere og kontinuerlig forbedringer har gitt resultater.

– Vi benytter totalentreprise og entreprenøren er ITB-koordinator

- Olav Thon Gruppen har bygd opp en egen teknisk fagavdeling som bistår både drifts- og utbyggingsavdelingene med fagkompetanse innenfor tekniske fag. Totalentreprisen, som vi benytter oss mye av, definerer ansvarsforhold. I dette har det vært naturlig at ITB-koordinator har sittet hos entreprenøren, mens vi selv har gjort nødvendige forberedelser i forkant med ITB i planleggingsfasen, sier Arnulf Pettersen, prosjektleder - Utbygging.

Åpen konkurranse om Nationaltheatret

Statsbygg starter jakten på totalentreprenøren som skal modernisere og rehabilitere en av landets viktigste kulturbygninger.

– Når alle organiserer ITB-jobben etter NS 3935, da er vi...

-  Vi kjøper stort sett ITB-tjenesten i markedet, i tillegg har vi noe kompetanse selv. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle kompetansen for å være i stand til oversette og forstå alle grensesnittene i et prosjekt. Som totalentreprenør styrer vi våre ITB-rådgiver slik at totaliteten i prosjektet blir ivaretatt, og da må vi ha kompetansen, sier Dagfinn Bell, prosjekteringsleder og fagressurs innen energi og miljø hos Backe Trondheim AS.

– Snart vil «brune» bygg ikke lenger la seg finansiere

– Om ikke lenge er det sannsynlig at «brune» bygg ikke lenger lar seg finansiere i like stor grad som i dag, sier Olav T. Løvstad i DNB. Han henviser ti at både eiere, leietagere og finans forventer at verdigapet mellom «grønne» og «brune» bygg vil øke, ifølge en undersøkelse utført av Høgskolen i Østfold og Grønn Byggallianse.

Med fokus på bærekraft får vi bygg som er bedre for...

Det er krevende å kvantifisere grønn merverdi. Det er imidlertid ikke så vanskelig å vise at med fokus på bærekraft får vi bygg som er bedre for både brukerne og miljøet, det vil si bygg som blant annet har lavere klimagassutslipp og effektiv ressursbruk. Det er disse byggene som har en plass i det bærekraftige samfunnet, skriver Grønn Byggallianse og Høgskolen i Østfold i et innlegg.

– Sertifiseringen er en læreprosess for oss og våre...

– Det har vært en stor økning i antallet kontorbygg som er blitt Breeam-Nor-sertifisert de siste årene, og både finans og leietakere stiller høyere miljøkrav enn før. Vi ser nå at stadig flere miljøsertifiserer boliger, men industribyggene ligger foreløpig etter. Derfor er det svært gledelig at Bulk her går foran, sier leder for sertifisering i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen.

Varmepumpe oppdatert med luftrensingsteknologi

Panasonic lanserer nå en oppdatert versjon av gulvmodellen G1 for VRF-systemer. Den oppdaterte modellen er utstyrt med luftrensingsteknologien nanoe-X. Det bidrar til å gi...

Rehabilitert bygg har blitt et av landet mest bærekraftige

Istedenfor å rive og bygge nytt, rehabiliterte KLP Eiendom det gamle Max-bygget. Det gav et av de mest bærekraftige byggene i Norge.

Hent har 31 ITB-ansvarlige ansatt i egen avdeling

-  HENT har satset stort på egen ITB-avdeling siden 2012, og vi mener vi er markedsledende på området. Dette sier leder for nettopp ITB hos HENT, Trond Emmerhoff. Han viser til at avdelingen består av 31 ITB-ansvarlige, hvorav 5 av disse er ansatt i Sverige som installationssamordnare. Dette er tilsvarende rolle som ITB-ansvarlig i Norge.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com