Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

Smart samspill for smarte byer og kommuner

Kan en kommune kalle seg bærekraftig og smart om anskaffelsene baserer seg på løsninger som ikke snakker sammen? Hvordan legger kommunen til rette for en god dialog med sine leverandører? Noe av dette kan man høre mer om på møte i regi av Standard Norge, ITS Norge, buildingSMART Norge og Integra.

Håndbok for bærekraftig stedsutvikling er lansert av Norsk Eiendom

Håndbok for bærekraftig stedsutvikling er nå lansert. - Det er bra at eiendomsbransjen selv tar tydelig grep for å skape gode byrom, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen.

Skanska inngår strategisk samarbeid med Ditio

Skanska går inn som deleier i softwareselskapet Ditio og inngår samtidig et utvidet utviklingssamarbeid. Ditio er et bergensbasert softwareselskap som har utviklet en plattform som...

Hvordan kan lysbransjen engasjere seg i miljø og bærekraft?

Norge har mål om å redusere klimautslippene med 30 % innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. I tillegg har Norge flere mål for sin klimapolitikk. De målene som er satt for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov. Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 og fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet.

Ullevål stadion satser på kunstig intelligens

Norges første smartheis er satt i drift på Ullevål stadion. — Heisen gir beskjed dersom det er behov for vedlikehold før en potensiell driftsstans oppstår. På den måten skal heisen alltid fungere, sier driftssjef ved Ullevål stadion, Robert Skramstad.

Multiconsult integrerer bærekraft i rådgivningen

I 2018 har Multiconsult hatt fokus på å gjøre bærekraft og miljø til en integrert del av rådgivning og prosjektering innen bygg- og eiendom....

Teknologiske nyvinninger og et nytt konsept redefinerer fullstendig hvordan moderne bygninger...

De teknologiske nyvinningene gir oss muligheter til å forbedre og tenke nytt om bygningene våre på områder som aldri før har vært mulig. Men de teknologiske nyvinningene skaper også noen utfordringer, og vi er nødt til å forstå hvordan de skal håndteres for at de enorme potensielle gevinstene skal kunne realiseres.

Bygningsintegrert solenergi – muligheter og utfordringer

Bygningsintegrert PV (BIPV) er løsninger der PV-elementet i tillegg til å produsere elektrisitet fra sollyset også har en bygningsfunksjonalitet. BIPV erstatter elementer av bygningskroppen og kan derfor gi besparelser i materialforbruk og arbeidskraft, i tillegg til å redusere strømkostnadene. BIPV er spesielt relevant i Norge, og feltet er inne i en rivende utvikling.

Signalbygg for grønn teknologi og bærekraft

Trondheims mest energieffektive bygg er nå overlevert fra entreprenøren NCC til byggherren KLP Eiendom og deres leietakere. Schneider Electric har levert en rekke innovative løsninger til Lyngården på Moholt ─ og flytter inn i lokalene på forsommeren.

GK leverer toppsystem til UiB med store energiambisjoner

GK Leverer toppsystem: Universitetet i Bergen har vedtatt å redusere sitt energibruk i bygg med 20 % innen 2020 og 30 % innen 2030. Toppsystemet skal styre driften i 100 bygg og bidra til at UiB oppnår sine energiambisjoner.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com