Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

Reelt smarte bygg er det ikke mange av

- Det er mange som snakker om smarte bygg og eiendomsteknologi (Proptech) om dagen. Enda lenger har vi hørt om bærekraftige bygg. Selv om det har vært snakket mye om disse temaene, er det ikke mange bygg som er reelt smarte. Når det gjelder bærekraftige bygg, finnes det noen flere, men fortsatt er vi på pilotstadiet eller forbilde prosjekter som det kalles hos Futurebuilt.

5 om dagen er erkjennelsen av hva som er viktig –...

5 om dagen er nå også innført i andre bransjer enn den kulinariske helsemenyen som de fleste forbinder med kostråd fra Helsedirektoratet eller reklame fra BAMA. Her er gjenkjennelsesverdien sterkest, og som nå overføres til blant annet byggebransjen av Lean Team Norge AS.

Nittedal kommune er Norges beste på eiendomsforvaltning

Nittedal kommune er Norges beste på eiendomsforvaltning. Det er Norsk Kommunalteknisk Forening sammen med KLP skadeforsikring AS som står bak denne prisen som ble...

Enova reduserer støttesatser til en rekke energisparende tiltak

Nå er det klart at Enova reduserer støttesatsene til en rekke energieffektive varmeløsninger. Dette vil påvirke svært mange oljefyreiere, i tillegg til alle som skal bygge eller renovere boligen i nær fremtid, og som planlegger en vannbåren varmeløsning.

Bygningsautomatisering kan nå studeres online over tre år

ITB-utdanning: Nå er det nettbasert utdanning innen bygningsautomatisering som gjelder. ITB er en vesentlig del av denne utdanningen. Fagskolen Telemark som ligger i Porsgrunn har studenter fra hele landet på sin digitale undervisning. Studentene er stort sett i fullt arbeid.

Ekspanderer i takt med teknologi og samfunnsendring

Raske teknologiske og samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og Standard Norge har planer for stor vekst de neste årene. Sterke trender knyttet til blant annet digitalisering, automatisering, bransjeglidning og klima- og miljøutfordringer gir nye muligheter, og sammen med datterselskapene Standard Online og Standard Digital har organisasjonen valgt en ny og ekspansiv strategi fra 2019.

Har LED-lyssatt Norges tøffeste rådhus på Tynset

Har LED-lyssatt «Norges tøffeste rådhus» på Tynset, og har skiftet ut all innvendig belysning. – LED-lys sammen med øvrige ENØK-tiltak, som er gjennomført i kommunen, sparer oss for 150 000 kWh i året, sier teknisk sjef Jostein Hauge og konsulent Leif Østgårdstrøen i Tynset kommune.

Intelligent inneklimastyring i historisk eiendom

Intelligent inneklimastyring: Myntgata 2 er et historisk område i Oslo bestående av fem store bygninger. Hele eiendommen er i kommuneplanen regulert til bevaring med...

Nye, oppdaterte krav til FDVU-dokumentasjon – NS 3456

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om bygningens egenskaper. Hva som skal dokumenteres finner du svaret på i den nye SN/TS 3456:2018.

Oslo Areal engasjerer fagfeller for å konkretisere strakstiltak

Eiendomsbransjen får stadig mer fokus på bærekraft og det er mange som bidrar til å gå fra ord til handling. En av dem er Oslo Areal. De er medlem av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det forplikter og gir næring til handling.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com