Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

– Å erstatte lysrør vil gi store miljøgevinster

Med brosjyren Det Grønne Skiftet informerer SG Armaturen markedet om konsekvensene av Rohs-direktivet og utfasing av T5/T8 lysrør og kompaktlysrør innen høsten 2023.

Et av Norges best klassifiserte rehabiliteringsprosjekt

Den gamle fabrikken i Urtekvartalet var først planlagt ombygd som et vanlig kontorbygg, men da Høyskolen Kristiania meldte sin interesse, endret oppdraget seg. Høsten 2021 kunne hele avdelingen for kunstfag, design og media starte undervisning i et topp moderne undervisningsbygg med sertifiseringsnivå BREEAM-NOR Excellent. Bygningen svarer ut alle av Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper.

Lean har vært helt sentral i prosjekteringen av Oslo Storbylegevakt

Lean tankegangen har vært avgjørende for å få god styring og kontroll med prosjekteringen av Storbylegevakta i Oslo. – I et så stort prosjekt med en totalkostnadsramme på over 3 milliarder kroner, er fremdriftsplanene overholdt og budsjettrammene ikke overskredet, sier prosjektdirektør Tor I. Hoel i Advansia.

Gårdeiere kan spare over en milliard kroner med enkle energigrep

Ventilasjonsanlegg som går for fullt og påskrudde varmekabler, lys og PC-skjermer som står på, hver dag året rundt. Energityvene i landets yrkesbygg er mange og til delsenorme viser resultater fra kampanjen Fang energityven 2022.

Aktiv aktør og posisjonerer seg i automasjonsbransjen fra Tromsø

- JM Hansen posisjonerer seg i automasjonsbransjen fordi selskapet vil være en betydelig og fremtidsrettet aktør. Da er det godt å ha bransjeforeningen Integra som viser mulighetsbildet for bransjen vår. Samtidig som vår bransje blir et naturlig valg når stadig flere tenker teknologi på vei inn i det grønne skiftet, sier daglig leder Nina Margareth Hansen i JM Hansen i Tromsø.

– Ikke gå på akkord med sikkerheten i bygget

Alle bygg skal være utformet for rask, sikker og effektiv rømning og redning – regulert i henhold til TEK17 (byggteknisk forskrift), NS-EN 1838 (norsk Standard for nødbelysning) og NEK-EN 50172 (nødlyssystemer for rømningsveier). Geir Vangen hos Hedengren Security anbefaler elektroentreprenører og byggherrer sterkt om å ikke velge billige minimumsløsninger bare for å etterkomme kravene. – Tenk sikkerhet for brukerne. Det gjør bygget mer attraktivt, men først og fremst kan det i ytterste konsekvens være forskjell på liv og død, sier han

– Mange krav til hvordan vi bygger, men få krav til...

- Vi ser at bærekraft og digitalisering henger tett sammen.  Og vi ser nå at vi i større og større grad får tilgang på dataene i bygg. Ved å gi leietakerne tilgang på data via egne apper kan de se: «Hvor mye energi brukte bygget da jeg var i dag?» Even Stenvaag Leira hos Eiendomsfag sitter tett på den raske utviklingen innen teknologisk styring av eiendom.

Bærekraft og gunstig eiendomsdrift – for deg, ditt hjem og resten...

Vesentlig mer samarbeid mellom fagområdene IT og automatisering, mellom teknologiselskapene og deres kunder må til for å nå målene mer bærekraftig eiendomsdrift.

Sammen om nytt kurs for å redusere strømforbruket – godkjent av...

Næringsliv og husholdninger trenger økt kunnskap om eget energibruk og hvordan man kan redusere kostnadene i møte med høye strømpriser. Fagskolen Vestfold og Telemark har fornyet sitt Energirådgiverkurs i samarbeid med de fremste teknologimiljøer som jobber med effektiv energibruk. Et kurs som gir fagfolk ferske og oppdaterte kunnskaper, og som er godkjent av Enova.

Bærekraft i verdensklasse

Krav og forventninger om økt bærekraft, bedre klimaløsninger, bedre økonomiske resultater, mer komfort og enklere drift er stadig mer i fokus når eiendomsselskapene vurderer sine prosjekter. Går dette i hop spør  ITBAktuelt? - Absolutt, dette får vi til når viljen er til stede, sier Richard Kruse, Prosjekt- og utviklingsdirektør i Storebrand Eiendom
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com