Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

Overestimerer bruk av varmtvann

Dagens dimensjoneringsstandarder overestimerer varmtvannsforbruket i hoteller, sykehjem og boligblokker, viser forskning.

Roy Frivoll valgt som styreleder i Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse avholdt forrige uke årsmøte, der forvaltningsdirektør i Avantor Roy Frivoll ble valgt til styreleder. 

Kurs i NS 3935 – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Dette krever god planlegging og gjennomføring. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner omfatter samtlige tekniske installasjoner og funksjoner.

Ny veiledning om etterprøving av bygningers energibruk

Få bedre kontroll på energibruken i driftsfasen, slik at det er mulig å iverksette forbedringstiltak og forbedre forvaltningen av bygget. Nå er ny veiledning om etterprøving av bygningers energibruk - SN/TR 3069 tilgjengelig hos Standard Norge.

ITB-standarden NS 3935 i ny utgave

Forrige utgave av NS 3935 ITB ble lansert i 2011 og har vært en viktig del av Riktig med en gang-konseptet, som sikrer bedre samspill mellom aktørene ved prosjektering og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner. Standarden har nå kommet i ny utgave.

Datadrevet innovasjon og digitale forretningsmodeller for byggenæringen

Konferansen Bygg 4.0 fokuserer i år på datadrevet innovasjon og nye digitale forretningsmodeller for byggenæringen. Digitale teknologier, ofte i kombinasjon med andre muliggjørende teknologier,...

Smart samspill for smarte byer og kommuner

Kan en kommune kalle seg bærekraftig og smart om anskaffelsene baserer seg på løsninger som ikke snakker sammen? Hvordan legger kommunen til rette for en god dialog med sine leverandører? Noe av dette kan man høre mer om på møte i regi av Standard Norge, ITS Norge, buildingSMART Norge og Integra.

Håndbok for bærekraftig stedsutvikling er lansert av Norsk Eiendom

Håndbok for bærekraftig stedsutvikling er nå lansert. - Det er bra at eiendomsbransjen selv tar tydelig grep for å skape gode byrom, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen.

Datasikkerhet for bygningsautomatisering – jobben med en standard er startet

Nå er arbeidet i gang med standardisering av datasikkerhet for bygningsautomatisering. Lasse Stølen Kvalheim hos Sweco skal lede arbeidet og han har nettopp fått godkjent mandatet ei arbeidsgruppe skal ha som ramme å arbeide innenfor.

Skanska inngår strategisk samarbeid med Ditio

Skanska går inn som deleier i softwareselskapet Ditio og inngår samtidig et utvidet utviklingssamarbeid. Ditio er et bergensbasert softwareselskap som har utviklet en plattform som...
- Advertisement -
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com