Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

Utnytt toppsystemet – spar store summer

Alle som bygger, eier, drifter eller holder til i næringsbygg ønsker å spare penger. De fleste har også som mål å gjøre en innsats for miljøet. Likevel er det få som vet at de er en kjapp telefonsamtale fra å gjøre begge deler.

– Her er det muligheter for nye prosjekter og nettverksbygging

En konferanse som tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på muligheter digitalisering. – Vi har et spennende program med dyktige og engasjerende foredragsholdere som representerer spisskompetansen i Norge innen digitalisering, sier SINTEF-forsker Nathalie Labonnote.

Smart styringssystem og yr.no styrer bakkevarme i Kristiansand

Et smart styringssystem som henter værdata fra yr.no reduserer energiforbruket og sikrer bar-bakke flere steder i Kristiansand.

NS6450 – Over 500 deltatt på kurs idriftsetting og prøvedrift

Standarden NS 6450 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner er en etterlengtet standard for å sikre av leveranser og idriftsetting blir riktig med en gang. Standarden ble publisert våren 2016 og frem til i dag er det kjørt en rekke kurs over hele landet spesielt rettet mot kommuner og store byggherrer. Over 500 har hittil deltatt, og kursvirksomheten fortsetter for fullt.

Dårlig lys på arbeidsplassen er kostnadsdrivende for alle virksomheter

De siste tiårene har vi sett en overgang fra industriproduksjon til kunnskapsbaserte bedrifter. Et resultat av dette er økende oppmerksomhet omkring hvordan fysisk utforming av arbeidsplassen kan støtte opp under viktige prosesser som innovasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i bedriften.

Inviterer til arbeidet med standarder for ventilasjon og inneklima

Standarder er viktig for både næringsliv og forbrukere, og for å utarbeide standarder er vi helt avhengig av at interessenter på det aktuelle området deltar i arbeidet. Vil du bidra til at vi får bedre norske standarder? Standard Norge inviterer til deltakelse i standardiseringskomiteen for ventilasjon og inneklima.

Hva skjer når bygg blir kraftprodusenter?

Ann Kristin Kvellheim disputerer ved NTNU 5. april på området teknologiledelse i byggesektoren. PhD-avhandlingen omhandler introduksjon av nullutslippsbygg i det norske markedet, og er finansiert...

Hva må bransjen forbedre? Bygg21-rapporter overlevert til KMD

Bygg21 har ferdigstilt de tre første rapportene på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Anbefalingene til beste praksis må tas i bruk av næring og myndigheter, innledes det med i hovedrapporten. Bygg21 mener kommunale organisasjoner, bransjeorganisasjoner og bransjeforeninger spiller en særskilt rolle i å inspirere og motivere private og offentlige byggherrer, planmyndigheter og finansnæringen til å nyttiggjøre seg rådene.

En jungel av standardkontrakter – kurs skal veilede

Det kan være vanskelig å orientere seg i «jungelen» av forskjellige standardkontrakter, og om mulig enda vanskeligere å være sikker på at man har...

Enovas årsrapport – her et sammendrag om bygg og eiendom

Eksisterende yrkesbygg i Norge består av drøyt 130 millioner kvadratmeter bygningsmasse, og det bygges rundt 5 millioner nye kvadratmeter årlig. I tillegg til yrkesbyggene finnes det om lag 2,5 millioner boliger. Årlige investeringer i rehabilitering, ombygging og tilbygg av yrkesbygg er i underkant av 80 milliarder kroner, skriver Enova i sin nylig presenterte årsrapport for 2017.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com