Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

Hvordan kan lysbransjen engasjere seg i miljø og bærekraft?

Norge har mål om å redusere klimautslippene med 30 % innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. I tillegg har Norge flere mål for sin klimapolitikk. De målene som er satt for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov. Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 og fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet.

Ullevål stadion satser på kunstig intelligens

Norges første smartheis er satt i drift på Ullevål stadion. — Heisen gir beskjed dersom det er behov for vedlikehold før en potensiell driftsstans oppstår. På den måten skal heisen alltid fungere, sier driftssjef ved Ullevål stadion, Robert Skramstad.

Multiconsult integrerer bærekraft i rådgivningen

I 2018 har Multiconsult hatt fokus på å gjøre bærekraft og miljø til en integrert del av rådgivning og prosjektering innen bygg- og eiendom....

Teknologiske nyvinninger og et nytt konsept redefinerer fullstendig hvordan moderne bygninger...

De teknologiske nyvinningene gir oss muligheter til å forbedre og tenke nytt om bygningene våre på områder som aldri før har vært mulig. Men de teknologiske nyvinningene skaper også noen utfordringer, og vi er nødt til å forstå hvordan de skal håndteres for at de enorme potensielle gevinstene skal kunne realiseres.

Bygningsintegrert solenergi – muligheter og utfordringer

Bygningsintegrert PV (BIPV) er løsninger der PV-elementet i tillegg til å produsere elektrisitet fra sollyset også har en bygningsfunksjonalitet. BIPV erstatter elementer av bygningskroppen og kan derfor gi besparelser i materialforbruk og arbeidskraft, i tillegg til å redusere strømkostnadene. BIPV er spesielt relevant i Norge, og feltet er inne i en rivende utvikling.

Signalbygg for grønn teknologi og bærekraft

Trondheims mest energieffektive bygg er nå overlevert fra entreprenøren NCC til byggherren KLP Eiendom og deres leietakere. Schneider Electric har levert en rekke innovative løsninger til Lyngården på Moholt ─ og flytter inn i lokalene på forsommeren.

GK leverer toppsystem til UiB med store energiambisjoner

GK Leverer toppsystem: Universitetet i Bergen har vedtatt å redusere sitt energibruk i bygg med 20 % innen 2020 og 30 % innen 2030. Toppsystemet skal styre driften i 100 bygg og bidra til at UiB oppnår sine energiambisjoner.

Smartere samfunn, teknologi og kundenytte på Grand Hotell

Smartere samfunn – fra teknologi til kundenytte er tema for årets Årskonferanse og Årsmøte hos Integra som arrangeres 10. april i Oslo.

Driftspersonalet har en avgjørende rolle for energisparing

For å nå målet om 10Twh energisparing i eksisterende bygg spiller driftspersonalet en avgjørende rolle. – Det er på tide å investere i kompetansen til dem som drifter og forvalter eksisterende bygg. Uten dem vil ikke regjeringen nå målet om å spare 10 Twh innen 2030, hevder energirådgiver i Entro, Patrik Hjertkvist.

Mange kurs og arrangementer hos Byggalliansen utover våren

Grønn Byggallianse har en aktiv tid utover våren, med en rekke kurs og arrangementer. Her er en liten oversikt over både åpne arrangementer og lukkede kun for medlemmer.
- Advertisement -
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com