Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

Det blir ikke slutt på utkjøring av fyringsolje

Fra og med 1.januar 2020 trer det nasjonale forbudet mot oljefyring i kraft noe som innebærer at privatboliger, borettslag/sameier og næringsbygg må finne andre alternativer.

Temperaturkontroll og rutinehåndtering er blitt enda enklere

IWMAC jobber kontinuerlig med å forbedre verktøyene sine, og nå har 2.1-utgaven av CheckPoint kommet. Mens du tidligere måtte ha temperaturkontroll for å bruke verktøyet, kan du nå bruke rutinemodulen uten å benytte temperaturmodulen.

NKF satser friskt på å holde norske kommuner i front

- Smart Innovation Norway samarbeider med en rekke kommuner. Vi fokuser på løsninger som fungerer i praksis. Målet er en bærekraftig by- og samfunnsutvikling. Det krever samarbeid på tvers og over faggrenser, der næringslivet, kommunen, innbyggerne og forskningsmiljøene er involvert, sier Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver i Smart Innovation Norway AS. Dette er hennes innfallsvinkel under NKF-dagene i juni.

Digital samhandling og BIM på St. Olavs Hospital

– Den omfattende satsningen på BIM ved St. Olavs Hospital var at vi ønsket å effektivisere driften av sykehuset over tid. En ting er å redusere kostnadene ved selve byggingen, men den besparelsen blir liten i forhold til kostnader forbundet med drift og vedlikehold, sier Tor Åsmund Evjen, rådgiver digital samhandling ved St. Olavs Hospital.

Entras nye leder for digitalisering og forretningsutvikling

Entra ansetter ny leder for digitalisering og forretningsutvikling samt styrker kjernevirksomheten med nye ledere for forvaltning og prosjektutvikling.

Utnytt toppsystemet – spar store summer

Alle som bygger, eier, drifter eller holder til i næringsbygg ønsker å spare penger. De fleste har også som mål å gjøre en innsats for miljøet. Likevel er det få som vet at de er en kjapp telefonsamtale fra å gjøre begge deler.

– Her er det muligheter for nye prosjekter og nettverksbygging

En konferanse som tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på muligheter digitalisering. – Vi har et spennende program med dyktige og engasjerende foredragsholdere som representerer spisskompetansen i Norge innen digitalisering, sier SINTEF-forsker Nathalie Labonnote.

Smart styringssystem og yr.no styrer bakkevarme i Kristiansand

Et smart styringssystem som henter værdata fra yr.no reduserer energiforbruket og sikrer bar-bakke flere steder i Kristiansand.

NS6450 – Over 500 deltatt på kurs idriftsetting og prøvedrift

Standarden NS 6450 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner er en etterlengtet standard for å sikre av leveranser og idriftsetting blir riktig med en gang. Standarden ble publisert våren 2016 og frem til i dag er det kjørt en rekke kurs over hele landet spesielt rettet mot kommuner og store byggherrer. Over 500 har hittil deltatt, og kursvirksomheten fortsetter for fullt.

Inviterer til arbeidet med standarder for ventilasjon og inneklima

Standarder er viktig for både næringsliv og forbrukere, og for å utarbeide standarder er vi helt avhengig av at interessenter på det aktuelle området deltar i arbeidet. Vil du bidra til at vi får bedre norske standarder? Standard Norge inviterer til deltakelse i standardiseringskomiteen for ventilasjon og inneklima.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com