Eiendomsdrift

Eiendomsdrift

Økende etterspørsel etter avansert bygningsautomasjon

SD-anlegg og automatikken rundt er hjernen og nervesystemet i moderne bygninger. Nå utvikles neste generasjon automatikk for energieffektive bygg på Ulven i Oslo. Selskapet som ble etablert i 2007 omsetter i dag for over 70 millioner.

– Bygningsautomatisering smelter sammen med IT, da er standarder viktig

-Når nå teknologien vi omgir oss med, blir tatt i bruk på nye områder – og i nye løsninger, så får vi funksjonaliteter som tidligere ikke var mulig. Lagring i «skyen» av store datamengder og bruk av IoT (Internet of things) gjør tradisjonelle og nye verktøy mye kraftigere. Bruksområdene blir nær sagt ubegrensede, sier prosjektleder Knut Løe hos Standard Norge.

Helsehus hvor sensorer og KNX-løsninger tas i bruk i fullt monn

-Det er vi som har automatikkentreprisen, hvor den største delen er romregulering for lys, varme og ventilasjon, forteller Kim-André Eide hos Celsius Teknikk. Han er prosjektleder for oppdraget ved Fjell helsehus.

Kjølemiddel som holder temperaturen nede på serverrommet

Som en del av Panasonics overgang til kjølemiddelet R32 i 2018, lanserer de nå sin første serverrom-serie (Z-TKEA) med det mer miljøvennlige kjølemiddelet. En...

IWMAC satser på frihet og fleksibilitet

-Det finnes langt mer enn ett system for energistyring av bygg og anlegg. Disse systemene snakker ulike språk, og det kan gjøre det vanskelig å integrere gammelt og nytt. Dette løser IWMAC, sier Jostein Markussen.

Samspill mellom tekniske anlegg avgjør optimal drift av bygget

Den ITB-ansvarlige har rollen med å se på delsystemene som en helhet og knytte disse sammen til en felles teknologisk plattform. Byggherren får da muligheten til å redusere kostnader både hva gjelder investeringer og drift.

– Smart by Powerhouse, hensiktsmessig både for leietakere og oss som...

I løpet av det neste halve året vil Powerhouse-samarbeidet ta frem en definisjon på smarte bygg og utvikle en bransjestandard med ulike kategorier. –...

ITB Brukerforum i Trondheim møtes hos Siemens denne uka

Grønn Byggallianse og Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer inviterer til nytt frokostmøte i ITB Brukerforum i Trondheim, torsdag 14. juni. Vertskap denne dagen er...

Vant internasjonal pris for norsk landskaps-BIM

​​Utviklingssjef i transport og byutvikling i COWI, Marius Sekse, hentet i helgen hjem en internasjonal pris for det norske BIM-standardiseringsprosjektet BIM for landskap. Sist...

– Økt bruk av standarder for ferdigstillelse og igangkjøring reduserer feilmarginen

-Vi opplever at drifter av bygget kan bli overøst med alarmer og «digitale» distraksjoner. Vi ønsker at byggdrifter i større grad kan fokusere på kunde relatert kontroll/tilsyn/oppfølging, sier Erlend Simonsen, direktør Teknisk Forvaltning i DNB Næringseiendom.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com