Energi

Energi

Tysk innovasjon møter norske behov i bygningssektoren

Energieffektivisering i byggsektoren blir stadig viktigere for det grønne skiftet. Men hvordan utløser vi potensialet? Den 9. november inviterer Norsk-Tysk Handelskammer til digitalt nettverkstreff om mulighetene for økt norsk-tysk samarbeid innen smarte og energieffektive bygg.

For hver kilometer innover mot jordas kjerne stiger temperaturen

99 prosent av jordkloden har en temperatur på over 1000 grader celsius. Varmen er restvarme fra jordas opprinnelse og fra nedbrytning av radioaktive stoffer. Den kan omskapes til energi, som er fornybar, CO2-fri og stabil. Og jo dypere vi går, jo mer er det å hente. Norske forskere og teknologer er med i kappløpet om å lykkes.

Statsbygg har samlet over 6000 kvm solceller på tre tak i...

Høgskolen i Østfold, Halden fengsel og kontrollstasjonen ved Svinesund har nå samlet fått over 6000 kvadratmeter solceller på taket. Til sammen produserer solcellepanelene strøm tilsvarende forbruket til 70 eneboliger.

– EU mener at energieffektivisering er det mest klima- og miljøvennlige...

EU-kommisjonen slapp i sommer forslag til revidert energieffektiviseringsdirektiv (EED) og fornybardirektiv (RED). Direktivene er høyt prioritert av EU som en del av klimapakken 'Fit for 55', EUs plan for å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Olje- og energidepartementet gjennomførte en nasjonal høring som VKE har svart på.

Skybasert IoT, AI og maskinlæring for energioptimalisering

Posten Norge optimaliserer energiforbruket i terminalbygg ved hjelp av smartbyggteknologi fra ClevAir. Selskapet har utviklet en skybasert løsning som benytter IoT, AI og maskinlæring for energioptimalisering av HVAC (varme, ventilasjon og air condition) i næringsbygg.

Solkraftutbygging mot 2040 blir på industritak og næringsbygg

Ifølge NVE kan norsk solkraftutbygging frem til 2040 øke til 7 TWh. Dette vil, ifølge en fersk rapport, sysselsette over 20 000 arbeidsplasser og gi en verdiskaping på 20 milliarder kroner. – De skjønnsmessige vurderingene til NVE er for konservative og vi mener vekstpotensialet er vesentlig høyere, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Det meste tyder på at utviklingen akselererer

Etterspørselen etter solcellepaneler fortsetter å øke i Norge, og det meste tyder på at utviklingen kommer til å akselerere fremover. Dette skjer i takt med at nye og mer estetiske løsninger blir introdusert. En ny moderne, estetisk løsning er Lindab SolarRoof – et bygningsintegrert solcelletak som blir en del av huset, både designmessig og materialmessig

Mye å spare på riktig utforming, dimensjonering og drift

– Sentrale forskningsoppgaver har vært å dokumentere og å foreslå tiltak for å redusere varmtvannsforbruk, energibruk og varmetap i varmtvannssystemer. Fokuset har vært på boligblokker, sykehjem og hoteller, det vil si bygninger med et stort behov for tappevann, sier SINTEF-forsker Åse Lekang Sørensen.

Automasjonsingeniør: – Godt eksempel på fremtidens bolig med intelligente batterier

På Glomset utenfor Ålesund har familien Honningdal bygget et innovativt smarthus med solceller, intelligente batterier og smarthusteknologi. – Jeg er glad i teknologi og ønsket...

Kan varmtvann, elbillading og romvarme utnyttes fleksibelt?

Bygg står for over 50 prosent av årlig strømbruk og omtrent to tredjedeler av effekttoppene i strømnettet. Behovet for å gjøre bygg mer energifleksible var bakgrunnen for Karen Byskov Lindberg sitt foredrag på Norsk Varmepumpeforening frokostseminar 27. mai. I foredraget presenterte Lindberg FlexBuild-prosjektet, som nå er ferdig med det andre av totalt fire år.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com