Energi

Energi

Kritisk til NVEs høringsprosess, fått fornyet tidsfrist

NBEF, Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse ber om innspill til NVEs "tariffer for uttak i distribusjonsnettet" som ble sendt ut på høring før sommeren. Det handler om valg av konsept for fremtidig utforming av nettariff. Et valg som vil kunne få betydning for byggeiere og sluttbrukere av energi.

– Enova må stimulere til grønn energibruk

Enovas mandat bør reflektere klimameldingens prioriterte satsningsområder. Det er derfor naturlig at Enovas mål spisses i retning av en omlegging fra fossil energi til utslippsfrie energibærere, mener Energi Norge.

Norsk Eiendom vil at støtte måles annerledes

Fra 2017 skal det inngås en ny fireårig avtale mellom Olje- og energidepartementet og Enova om forvaltningen av midlene i Energifondet. Energiministeren inviterte derfor i juni til innspill om Enovas rolle fremover. Norsk Eiendom har sendt brev til departementet om sitt syn på saken.

Prisen på solceller stuper og kan falle videre

Investeringer i solceller i Norge tilbakebetales i dag i løpet av rundt 20 år. Da er det tatt utgangspunktet i en pris på mellom 80 øre og 1 krone per kilowattime. Solcelle-gründer Morten Meier håper staten innfører ordninger og rammebetingelser for å kunne satse på solenergi.

Seks meningers mot om solenergi

Norsk Klimastiftelse har fått seks fremtredende personer innen solenergiindustrien til å skrive om sin oppfatning av solenergiens fremtid og muligheter. Dette er blitt til en rapport som tar stilling til at solenergi er konkurransedyktig energikilde og klimaløsning.

Rambøl skal oppgradere høyspentnettet i Midt-Norge

Statnett forventer å investere 5-7 millioner kroner hvert år for de neste 10 år forbundet med oppgradering av sentralnettet. Som en del av den langsiktige utviklingen av sentralnettet.

Oslo kommune vil utstede grønne obligasjoner

Som første norske kommune har Oslo kommune besluttet å utstede grønne obligasjoner. Med denne beslutningen befester Oslo sin posisjon som en miljøvennlig storby. De grønne obligasjonene skal finansiere miljøvennlige investeringer i årene som kommer.

OBOS blir energiprodusent

OBOS er nå i gang som energiprodusent. Forrige uke åpnet de Kvitno kraftverk i Odda kommune som skal produsere rundt 32 GWh i året, tilsvarende forbruket til over 1 600 husstander. Vil på sikt bli selvforsynt med miljøvennlig energi.

Hva vet du om CE-merking?

Direktoratet for byggkvalitet ønsker å kartlegge hvordan bransjen opplever kravene til CE-merking og hvor bransjen finner kunnskap om reglene. Delta i undersøkelsen vår og bli med i trekningen av to iPader.

EUs energisparemål kan oppnås

Det treårige prosjektet ”Smart Campus” har nådd 30 prosent energisparing i universitetsbygninger. Det er 10 prosent over det forventede resultatet, som var 20 prosent.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com