Energi

Energi

– Legg reelle klimakonsekvenser av energibruk til grunn

NBEF mener at de reelle klimakonsekvensene av energibruk i bygningssektoren må legges til grunn ved utforming av regelverk, der begrunnelsen for skjerping av krav er klimautfordringen. Begrepene «lavenergi» og «nullenergi» bør døpes om til «lavutslipp» og «nullutslipp» for å bidra til riktig fokus på tiltak og krav for å møte disse.

– Energikrav i TEK15 mangefullt utredet av DiBK

Boligprodusentenes Forening støtter ikke DiBKs forslag. Boligprodusentene mener at de foreslåtte energikravene er mangelfullt utredet, og at kravene vil gi langt lavere energibesparelse enn det som DiBK kommer fram til. De samfunnsøkonomiske beregningene til DiBK er feil.

Aktiv passivhussatsing har endret byggenæringen

På oppdrag fra Enova har NTNU Samfunnsforskning evaluert statsforetakets passivhussatsing. Konklusjonen er at målet om markedsendring er oppnådd.

Skeptiske til foreslåtte krav i nye TEK 15

Norges største rådgivende ingeniørselskap innen VVS, energi og miljø, Erichsen & Horgen mener forslaget til nye energikrav i TEK 15 bidrar lite for å nå målsetningene om nesten 0-energi i 2020. Utkastet støtter heller ikke opp om utvikling av kompetanse som er nødvendig for å bygge bedre bygg, og ikke minst: kravene til energiforsyning vil ha uante konsekvenser for miljøbelastning og energifleksibilitet for de byggene som bygges, etter de foreslåtte kravene.

Skal bli passivhus

Regjeringen foreslår å sette i gang den planlagte utvidelsen av Framsenteret i Tromsø. Det betyr 10.000 kvadratmeter med nye kontorer, laboratorier og lager. Nybygget blir et passivhus, og blir en del av et pilotprosjekt i "Framtidens byer".

Hvordan fungerer energieffektive nybygg i ettertid?

For å lykkes på sikt med energieffektive nybygg må energibruken følges over tid og justeres etter hvert. Arbeidet stanser ikke når prosjektet er ferdigbygget og klar til bruk. FutureBuilt har sett på tre bygg i Drammen, som er over den første kneika etter noen få års drift.

Alle bygg har kun vannbåren varme fra nytt fjernvarmeanlegg

Lenvik kommune i Troms har vedtatt at de skal legge til rette for fjernvarme. Alle nybygg de siste årene er bygget med vannbåren varme, slik at fjernvarme kan benyttes når det blir tilgjengelig. Avfall fra åtte kommuner skal nå varme opp næringsbygg og boliger i Finnsnes fra nytt fjernvarmeanlegg.

Norge bruker mindre bioenergi

Mens andre land har tatt i bruk bioenergi i stadig større grad de senere årene, har både produksjonen og bruken i Norge gått ned. Det viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.

– Mange ulike systemer som ikke snakker sammen

- Utfordringen for alle byer er at man har mange ulike systemer som ikke snakker sammen, sier Flavio Santos i Schneider Electric. Han mener norske byer kan redusere strømregningen med 30 prosent.

Norge må ta aktiv rolle i energiunionen

Over 70 representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning var onsdag samlet til et juridisk seminar om endringer i reguleringen av EUs energimarked i lys av planene for en energiunion. Ny organisering av energimarkedet og styringsdialogen mellom nasjonalstatene og EU-kommisjonen sto sentralt.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com