Helgelesing

Helgelesing

Totalentreprise – fremdrift, fakturering m.v.

Fremdriftsplanen som totalentreprenøren skal levere innen 4 uker er relevant også selv om det lages reviderte fremdriftsplaner. Uten 4-ukers plan kan det bli vanskelig å kreve tillegg for forsinkelse som skyldes oppdragsgiver. Totalentreprenøren bør alltid enten lage sin egen 4-ukers plan eller varsle hvilken fremdriftsplan han anser som sin 4-ukers plan for fremdriften. En revidert og omforent fremdriftsplan flytter ikke automatisk dagmulkten.

Totalentreprise – rutiner før oppstart

Oppstarten setter premissene for mye av resten av prosjektet. I noen tilfeller kan det være viktig å diskutere kontraktsformuleringer. Gjelder det offentlige tilbud er ofte kontrakten definert i anbudet, men i oppstartmøtet har partene fortsatt anledning til å avtale endringer.

Back-to-back-klausuler er vesentlig avvik fra NS-kontrakten

Med «Back-to-back»- avtaler menes normalt at underentreprenøren bare får betalt for de tillegg byggherre vil betale for. Det kan som utgangspunkt høres fornuftig ut ved at det derved foretas en risikofordeling mellom hovedentreprenør og underentreprenør.

Totalentreprise – valg av løsninger, kontrollansvar, uteglemte poster, skader m.v.

Advokat Helge A.Tryti gir ITBaktuelts lesere viktige juridiske innspill om ulike entrepriser og kontrakter. Dette er den syvende artikkelen i en serie om juridiske sider...

Oppstarten setter premissene for mye av prosjektet

Advokat Helge A.Tryti gir ITBaktuelts lesere viktige juridiske innspill om ulike entrepriser og kontrakter. Dette er den sjette artikkelen i en serie om juridiske sider...

Totalentreprise som kontraktsform – forskjell fra utførelsesentreprise

Advokat Helge A.Tryti vil gi ITBaktuelts lesere viktige juridiske innspill om ulike entrepriser og kontrakter. Dette er den femte artikkelen i en serie om juridiske...

Sluttoppgjøret – unngå disse 7 feilene

Advokat Helge A.Tryti vil gi ITBaktuelts lesere viktige juridiske innspill om ulike entrepriser og kontrakter. Dette er den fjerde artikkelen i en serie om juridiske...

Dekning av forseringskostnader

Det skal være et godt samarbeid mellom hovedentreprenør og underentreprenør, men partere har signert på en avtale. Denne avtalen skal etterleves av begge parter. Skjemaer for riktig varsling kan lastes ned gratis.

Hovedentreprenørenes spesielle avvik fra NS-standardene

Advokat Helge A.Tryti vil gi ITBaktuelts lesere viktige juridiske innspill om ulike entrepriser og kontrakter. Dette er den andre artikkelen i en serie om juridiske...

Underentrepriser ute av balanse, mener Helge A. Tryti

Advokat Helge A.Tryti vil gi ITBaktuelts lesere viktige juridiske innspill om ulike entrepriser og kontrakter. Dette er den første artikkelen i en serie om juridiske...
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com