Ved skolebranner fungerer ikke ventilasjonsanlegget som det er tenkt

Det kan bidra til unødvendig spredning av røyk og gjøre det vanskeligere å evakuere.

Teknologien som gjør brune bygg til miljøvinnere

Ventilasjonsgiganten Lindab har slått seg sammen med det norske tech- og inneklimaselskapet, Airthings, og utviklet en løsning som gjør brune bygg til miljøvinnere.

Vant storkontrakt med Haukeland universitetssjukehus

GK skal bidra med elektroinstillasjoner og godt inneklima på det nye protonsenteret i Bergen. Det komplekse bygget skal brukes til kreftbehandling og stiller store krav til entreprenørenes faglige kompetanse.

Bruker overskuddsvarme til kjøling av plusshus i Mo i Rana

Mo i Rana har et godt utbygd fjernvarmenett, men har allikevel mye overskuddsvarme fra lokal industri som tidligere gikk til spille, spesielt i sommerhalvåret. I 2017 inngikk Eiendomsselskapet Ranheim og Mo Fjernvarme en samarbeidsavtale om bruk av flere innovative fjernvarmeløsninger for varme, ventilasjon og kjøling i et nytt bygg.

Én av fire plages av dårlig inneklima på jobb

Det kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av GK. Undersøkelsen viser videre at det er de som jobber i helsebygg, i undervisningsbygg eller barnehage som utfordres mest.

– Savner et tydelig regelverk rundt brannsikring

Torkild Bøe, KAM hos Micro Matic, har mange års erfaring innen brann- og røyksikring, og etterspør et tydeligere regelverk for å sikre liv og helse. I dag er det ofte brannrådgiverne som legger føringene, uten å se konsekvensen av valgene, mener han.

Forskningsprosjektet DIGG-MIN-SKOLE – digg mitt inneklima

Oslobygg KF og NILU – Norsk institutt for luftforskning har gått sammen med en rekke andre partnere i prosjektet DIGG-MIN-SKOLE. Der skal forskere og ingeniører jobbe sammen med elever, lærere, vaktmestere og andre skoleansatte for å få til et bedre inneklima, med utgangspunkt i de verktøyene som allerede finnes på skolen.

ZEB-laboratoriets spesielle krav til ventilasjon og hvordan dette styres

Hans Martin Mathisen, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU har jobbet med funksjonskrav til ventilasjonsløsninger i ZEB-bygget i Trondheim. Han forteller at man her skal prøve ut og sammenligne ulike fleksible løsninger som kan driftes på ulikt vis. Dette skal bidra til at kravene i både ZEB COM og TEK 17 tilfredsstilles.

– I dette smartbygg prosjektet har mange dyktige aktører bidratt med...

Smartbygget Karvesvingen 5 i Oslo skal stimulere de ansatte til å jobbe smartere og mer effektivt ved bruk av teknologi og gode løsninger. Adgang, belysning og praktiske gjøremål er blant funksjonene de ansatte styrer, og bygget er tilrettelagt for optimalisering av driften ved bruk av avansert dataanalyse. Nå er bygget, som er et av de fremste smartbyggene i Europa, endelig tatt i bruk.

Lindab lanserer romstyrings-systemet Ultra BT

Lindabs nye romstyringssytem - Ultra BT, introduserer en ny måte å styre og optimalisere ventilasjonssystemet på romnivå. Systemet kan monteres i eksisterende ventilasjonsanlegg og med helintegrert Bluetooth-teknologi styres driften trådløst fra Lindabs app OneLink.
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com