Oppvarming, varme-kilder og inneklima

Oppvarming, varmekilder og bruk av energi inne kan ha stor betydning for inneklima og helse. Fyring kan forurense både inne og ute, moderne forbrenningsteknikk kan både redusere energiforbruket og bedre miljøet. Elektrisk oppvarming slik som vi bruker den i dag kan både være sløsing med energi og skadelig for innemiljø.

Viktig for arkitekter, rådgivere og utbyggere

Grønn materialguide er utarbeidet for å bistå arkitekter, rådgivere og utbyggere i å velge miljøriktige materialer i tidlig prosjektfase og for å bistå prosjekterende med å kunne definere funksjons- og dokumentasjonskrav i beskrivelsene slik at det sikres valg av miljøriktige produkter.

Eiendomsbesittere bør heve standarden på ventilasjon, oppvarming og luftkondisjonering

Lindab mener at eiendomsbesitter bør heve standarden på kanalsystemer for ventilasjon, oppvarming og luftkondisjonering. Dette er på bakgrunn av økte globale krav til energieffektivitet.

– Første opplæring av eu.bac-systeminspektører

- For første gang har et systemintegrasjonsselskap i Spania, CentraLines Partner Sedical, blitt opplært og sertifisert av ingeniører fra eu.bac. Med denne opplæringen kan Sedical hjelpe kundene med å oppfylle behovene for energisparing, forteller Tom Erik Bakkene i Honewell Norge.

Kartlegger teknisk tilstand av helseforetakenes bygg

Digitalverktøyet multiMap hjelper norske helseforetak å klarlegge tilstanden av egen bygningsmasse. Funnene har vært sentrale bidrag inn i rapporten «State of the Nation».

– Savner like mye fokus på driftsfasen som byggefasen

- Vi har dyktige entreprenører, rådgivere og teknisk fagkompetanse i bransjen, og vi klarer å bygge gode bygg. Men hva skjer etter at snoren er klippet og bygget tas i bruk, spør konserndirektør forretningsutvikling i GK, Steinar Holm.

Slik fungerer smart hjemmeautomasjon

Når ingen er hjemme eller fritidsboligen er tom kan ABBs nye free@home simulere tilstedeværelse, med tidsavhengig aktivering av lys og solavskjerming. Hus eller leiligheten blir til et intelligent hjem.

Bygger ny ungdomsskole med blikket mot livssyklusen

Rygge kommune skal bygge ny ungdomsskole. Målet er ikke den laveste byggekostnaden, men hva som gir lavest mulig kostnader gjennom hele livssyklusen til bygget, medregnet drift og vedlikehold. Caverion er tildelt teknisk totalentreprise.

Fraråder kommuner hybrid ventilasjon i skolebygg

-Jeg vil på det sterkeste fraråde kommuner om å installere hybrid ventilasjon, særlig i skolebygg. Sats på tekniske løsninger med behovsstyrte ventilasjonsanlegg som vi vet fungerer, sier Torkild Bøe, VVS-ingeniør hos Micro Matic.

Avanserte varslings-, kontroll- og overvåkingssystemer

Et av verdens mest energieffektive datasentre, EcoDataCenter skal nå bygges i Falun i Sverige. Her blir det blant annet avanserte varslings-, kontroll- og overvåkingssystemer. Det norske Green Mountain er et forbilde.
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com