Slik integreres hybrid ventilasjon med øvrige tekniske installasjoner

- For å lykkes med at hybrid ventilasjon lar seg styre sammen med øvrige tekniske installasjoner i et bygg er at det etableres et felles styringssystem for vinduer, VAV-spjeld, varme, lys og solavskjerming osv. Kort sagt alle elementer som påvirker luftkvalitet, varme, internlast og varmeinnstråling, sier Vidar Henning Hansen.

Fremtiden innen undervisningsbygg

For å bygge en moderne og energieffektiv læringsarena slik som Bråtejordet skole i Skedsmo, må arkitekter, teknikere og leverandører etablere et godt samarbeid fra dag én for å takle utfordringene slike anlegg stiller.

God luftkvalitet øker produktiviteten

Med tanke på de ansattes produktivitet, er det fysiske innemiljø like viktig som det psykososiale. I en bredt anlagt undersøkelse, fastslår dr. scient Ragnhild Wiik at produktivitetsgevinsten er stor om luft, -lyd- og estetiske forhold bedres.

– En ITB-ansvarlig trygger prosess og drift

- Det er en kjensgjerning at byggebransjen har hatt en negativ produktivitetsutvikling de siste 10 årene, og at mange næringsbygg ikke fungerer tilfredstillende etter overlevering, sier Erik Pilgaard i Integra.
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com