Innlegg

Innlegg

Dagens bygninger er ikke smarte, men vi er på god vei

Den største barrieren for å oppnå full digitalisering av bygninger er psykologiske faktorer hos sluttbruker. Dette kommer frem i en fersk SINTEF-studie som har sett på hva som må til for å fulldigitalisere bygninger.

Hva skjer med ny TEK?

Det er gått fire måneder siden Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) mottok nærmere 100 høringssvar på endringsforslagene til byggteknisk forskrift. Ny TEK skulle etter planen innføres 1. januar i år. Utsettelsen tyder imidlertid på at DiBK fortsatt er i tenkeboksen. Det kan være et godt tegn for klimaet vårt.

EU-taksonomien på full fart inn i norsk næringsliv

Mange har nok hørt om den, men få forstår hvilke ringvirkninger taksonomien vil ha for norsk næringsliv. Rambøll har den siste tiden tatt et...

IT-bransjen – en del av løsningen eller en del av problemet?

Digitalisering av infrastruktur, næringsliv og samfunnet generelt er et svært viktig steg i retning nullutslippssamfunn og en bærekraftig fremtid. Paradoksalt har IT-bransjen vært dårlige på å sette fokus på hva som kan gjøres bedre i deres eget felt. 
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com