ITB-kunnskap

ITB-kunnskap

LCC: I tidligfasen foretas mange valg rundt kostnader til forvaltning, drift...

LCC står for Life Cycle Cost - livssykluskostnader. Livssykluskostnader er summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending.

Hva er BREEAM In-Use? Bærekraft i eksisterende yrkesbygg

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader,...

Lavenergihus, aktivhus, passivhus, svanemerket bygg og nesten…

Forvirret over begrepsbruken og hva som betyr hva? Her har du en oversikt over de vanligste ordene og uttrykkene innen energieffektive og miljøvennlige bygg.

Kompliserte systemer gir gevinster for miljø, energi, sikkerhet og økonomi

De strenge energi- og miljøkrav som i dag er satt på bygninger, og som vil bli strengere i fremtiden, krever god planlegging, koordinering, oppfølging og installasjon av tekniske anlegg. Slike kompliserte systemer gir til slutt store gevinster for miljø, energibruk, sikkerhet og økonomi.

ITB er NS 3935

NS 3935:2011 sikrer forpliktende samspill og koordinering mellom aktørene. Integrasjonen vil variere fra enkel bygningsautomatisering til løsninger som omfatter alle tekniske installasjoner i bygget.

ITB-ansvaret er å stille de rette spørsmålene

Når alle eller deler av byggets tekniske installasjoner skal kobles sammen og driften samordnes, bør det benyttes ITB – integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Det gjør det enklere å overvåke byggeprosessen.

RFID-teknologien på vei inn i byggebransjen – Statsbygg i front

Statsbygg tar i bruk RFID-teknologi. Med sitt nye Digibyggprosjekt går Statsbygg i front med nye digitale løsninger for byggenæringen. Gol trafikkstasjon er et spennende pilotprosjekt, som viser hvordan ny teknologi kan gjøre det enklere og rimeligere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nå er det på’n igjen med høstens ITB Brukerforum

Grønn Byggallianse og Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer inviterer til nytt frokostmøte – ITB Brukerforum Trondheim. - Vi ønsker igjen å samle viktige aktører i Trondheim innenfor eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, deres rådgivere, prosjektledere og leverandører av tekniske løsninger, sier Arne Eggen i Integra.

Bok i fokus: Raskt innblikk i nær 500 års utvikling i...

Helgelesing: En bok som kan være en appetittvekker for alle som interesserer seg for teknologi, teknologiutvikling og virkninger av teknologi. Det kan gjelde studenter som sikter mot høy ingeniørutdanning eller høyskole, og like gjerne for en nysgjerrigper med et håndverksfag. Og andre som er nysgjerrige på vitenskapens og ingeniørkunsten utvikling de siste 500 årene.

Standardiseringen er avgjørende for det smarte hjemmets suksess

En rask utvikling av automasjon skjer i hjemmet, med styring og overvåking av lys, varme, ventilasjon, dører, katteluker, kjøleskap osv. Alt via en app på smarttelefonen, forutsatt at alt utstyr er levert av samme leverandør, eller enda bedre: at leverandørene benytter en felles standard for informasjonsutveksling.
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com