ITB-kunnskap

ITB-kunnskap

VIAM AS + Krossli AS blir Viam Norge AS

Konsulentselskapene Viam AS og Krossli AS samler sin tekniske kompetanse og vil tilby teknisk rådgivning, teknisk prosjektledelse og ITB-tjenester i det nye selskapet Viam Norge AS.

Ekspert på parametrisk design vant «Årets Unge Rådgiver»

Swecos ekspert på bruteknologi og parametrisk design, Krzysztof Wojslaw (30) ble kåret til årets Unge Rådgiver av Rådgivende Ingeniørers Forening.

Eirik Bjørnstad kandidat til Årets unge rådgiver 2020

Multiconsult har nominert Smartteknologi-ener Eirik Bjørnstad til kåringen av den prestisjetunge prisen Årets unge rådgiver, som deles ut av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i november.

Mikrogrid, fornybar og energiøyer

Læringssenteret Inspiria Science Center i Sarpsborg og Schneider Electric var denne gangen vertskap for ITB Brukerforum i Østfold. Løpende F&U prosjekter innenfor mikrogrid – produksjon, distribusjon og bruk av energi innen avgrensede områder ble belyst og diskutert.

Bygningsautomatisering kan nå studeres online over tre år

ITB-utdanning: Nå er det nettbasert utdanning innen bygningsautomatisering som gjelder. ITB er en vesentlig del av denne utdanningen. Fagskolen Telemark som ligger i Porsgrunn har studenter fra hele landet på sin digitale undervisning. Studentene er stort sett i fullt arbeid.

– Skaff deg ITB-veilederen og hjelp oss med forbedringer!

I oktober kom oversikten over ord og uttrykk som bør brukes av alle som jobber med bygningsautomasjon: Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner. Nå oppfordres bransjefolk til å bistå med en solid revidering kommende høst.

Viktig at systemene er tilpasset hverandre

I investeringsfasen vil byggherrer som har fokus på overordnet integrasjon og samspillet mellom de tekniske anleggene blant annet unngå parallelle systemer. For eksempel vil en og samme tilstedeværelsessensor kunne brukes til å styre både lys, varme, kjøling, ventilasjon, solavskjerming og alarm for å nevne noe.

LCC: I tidligfasen foretas mange valg rundt kostnader til forvaltning, drift...

LCC står for Life Cycle Cost - livssykluskostnader. Livssykluskostnader er summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending.

Hva er BREEAM In-Use? Bærekraft i eksisterende yrkesbygg

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader,...

Lavenergihus, aktivhus, passivhus, svanemerket bygg og nesten…

Forvirret over begrepsbruken og hva som betyr hva? Her har du en oversikt over de vanligste ordene og uttrykkene innen energieffektive og miljøvennlige bygg.
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com