Kronikk - Innlegg

Kronikk - Innlegg

Vi trenger en hestekur for å klare klimamålene

Både her hjemme og i Europa ser vi konturene av strengere krav og sterkere insentiver for å bygge og drifte bærekraftig. Næringens bevissthet og endringsvilje har også blitt vesentlig styrket det siste året. Å nå våre klima- og miljømål krever enorme endringer. Vi tror bygg- og eiendomssektoren er klare for utfordringen, innleder Katharina Th. Bramslev en kronikk for ITBaktuelt.

Trenger IT-bransjen virkelig flere kvinner?

Avdelingsleder Cathrine Marstein Engen, leder for Avdeling GIS og kommunal forvalting i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har skrevet en kommentar om hvorfor hun er overbevist om at IT-bransjen trenger flere kvinner. "Det vil gjøre oss i stand til å skape bedre opplevelser for kunden", skriver hun.

Hvem blir det neste Kodak i byggebransjen?

– Kompetansen som sentraldriftsingeniørene har er helt unik, mener rådgiver på smarte bygg, Tommy Hagenes.

Kommunene kan bygge seg til bedre folkehelse

Å skape flere møteplasser for mennesker vil gi mer robuste lokalsamfunn og lykkeligere innbyggere. Det fordrer at møteplassene utvikles der hvor folk bor – ikke kun i byer og sentrum.

– Vi må digitalisere sammen, dele kunnskap og teknologi på tvers...

Mange er opptatt av digitalisering, smarte løsninger og sømløst samspill for tiden. Temaet settes høyt på dagsorden i en rekke sammenhenger, som nå sist på Evolve Arena. Men digitalisering og utvikling av smarte løsninger er ikke noe vi skal drive med i lukkede rom, skriver direktør for kommunikasjon Marit Sæter i Standard Norge i en kronikk her på ITBaktuelt.

Alle nye boliger bør være smarte

Stadig flere entreprenører integrerer smarthusløsninger. Det øker verdien på boligene, reduserer strømregningen, gjør hjemmet tryggere og hverdagen enklere. Dessuten: Fremtiden er helelektrisk! Når nye bygg reises bør det være med smartteknologi som reduserer strømforbruk og øker bokvaliteten.

Smarte byer trenger fremoverlente byggherrer

Smart-begrepet benyttes som regel i forbindelse med økende grad av digitalisering og automatisering, og funksjoner som kommer ut av dette. Innen bygningsautomasjon-teknologien betyr dette strukturert anvendelse av innsamlede data, skriver Trond Bersvndsen i en kronikk, og viser til Lysgården i Trondheim som et smart bygg.

– Vi må få bukt med «usmarte Petter Smart-løsninger»

Øystein Engebretsen, produktansvarlig for Eatons smarthusløsninger skriver i en kronikk at i en tid der interessen for smarthus blomstrer er det på plass med en påminnelse om viktigheten av fagfolk. «Gjør-det-selv Petter Smart-løsninger» er både ulovlig og farlig.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com