Nyheter

Nyheter

Bygningenes innhold påvirker bo- og livskvaliteten

- Morgendagens omsorgsboliger må ta hensyn til de helsebringende effektene av omgivelsene, mulighetene for å mestre mest mulig på egenhånd og et sosialt liv. Vi må tenke nytt og inkluderende – fra planprosess til ferdige bygg, sier arkitekt i avdeling for prosjekt- og byggeledelse i Rambøll, Therese Staal Brekke.

Klimaguru til FutureBuilt i Drammen

C40 Cities Climate Leadership Group er et nettverk av verdens megabyer hvor også Oslo er medlem, og direktøren for det hele – Mark Watts – kommer til FutureBuilt2015 for å forklare hvorfor byer og verdens ordførere har en hovedrolle i klimakampen.

Standarden som skal gjøre alt ”Riktig med en gang”

- ”Riktig med en gang” kan oppnås ved å benytte den nye standarden som kommer, nemlig NS 6450:2015 - Prøvedrift av tekniske anlegg, fastslår Knut Løe hos Standard Norge.

Alle bygg har kun vannbåren varme fra nytt fjernvarmeanlegg

Lenvik kommune i Troms har vedtatt at de skal legge til rette for fjernvarme. Alle nybygg de siste årene er bygget med vannbåren varme, slik at fjernvarme kan benyttes når det blir tilgjengelig. Avfall fra åtte kommuner skal nå varme opp næringsbygg og boliger i Finnsnes fra nytt fjernvarmeanlegg.

Norge bruker mindre bioenergi

Mens andre land har tatt i bruk bioenergi i stadig større grad de senere årene, har både produksjonen og bruken i Norge gått ned. Det viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.

Ishall skal bygges som plusshus

Ishaller er energisluk, og når det nå skal bygges ny is- og flerbrukshall i Frognerparken er det en ambisjon om at anlegget skal være et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Målet er plusshus, høy arkitektonisk kvalitet og innovative løsninger. Blant annet ønske om at et lokalt energisystem skal se varme- og kjølebehov i sammenheng.

Oppvarming, varme-kilder og inneklima

Oppvarming, varmekilder og bruk av energi inne kan ha stor betydning for inneklima og helse. Fyring kan forurense både inne og ute, moderne forbrenningsteknikk kan både redusere energiforbruket og bedre miljøet. Elektrisk oppvarming slik som vi bruker den i dag kan både være sløsing med energi og skadelig for innemiljø.

Bygg21 inviterer miljøpådrivere

Bygg21 har startet kartleggingen av miljøpådrivere i norsk bygg- og eiendomsnæring. Rundt 40 organisasjoner, bedrifter og andre er invitert til å delta. Hittil har ¾ svart på spørreskjemaet. Dette synes Falko Müller-Tyl er et bra resultat.

– Her deler vi gode og dårlige erfaringer

ITB Brukerforum i Oslo kom i gang i mars i fjor, og har frem til nå hatt fire møter, på like mange forskjellige møteplasser. Bedrifter og organisasjoner stiller møterom og utstyr til disposisjon.

Nordmenn ikke redde for klimaendringer

Stadig flere av oss mener å ha opplevd direkte konsekvenser av klimaendringer. Likevel bekymrer vi oss mindre for hvordan klimaendringer kan påvirke oss selv.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com