Nyheter

Nyheter

Skaper praktbygg ved Akerselva i Oslo

Christian Krohgs gate 32 er i ferd med å omgjøres til et moderne høyskolebygg. Plassert ved Akerselva skal 11 000 kvm bli Westerdals Oslo ACTs nye praktbygg. Avdelingene for kommunikasjon, ledelse, teknologi og deler av kunstfag flytter inn allerede høsten 2016.

– Tidenes største bransjetreff

FDV konferansen 2015 kalles av arrangøren en historisk begivenhet. Oppslutningen er overveldende. Det var 400 påmeldte før seminarprogrammet var klart. Nå har over 500 seg på. Men: kjappa på, hvis du vil være med.

-Trenden med flytende byer er kommet

-Noen av våre mål er å sikre en bærekraftig byutvikling ved at byene bygges høyere, tettere og nær trafikknutepunkter sier Jan Eldegard, leder av Byggutengrenser som er et organ i mur og betongbransjen. Han viser til Park-i-sjø-anlegget på Sørengautstikkeren i Oslo, som stod klart i fjor.

– Vil revolusjonere prosjektplanlegging i bygg- og anleggsbransjen

-Nedgang i produktiviteten i byggebransjen har én viktig årsak: det er dårlig eller utilstrekkelig planlegging, sier Nawras Skhmot. Nå har han vunnet pris for sitt prosjektplanleggingsverktøy, som blant annet Statsbygg viser interesse for. Han ønsker seg flere til testfasen.

– Tii kamp mot overkjøling og energisløsing

- De fleste kjølesystemene for datasentre er prosjektert slik at tilstrømningen av kald luft er kraftig nok for å nå anleggets varmeste racks. Dette fører til at hele anlegget blir overkjølt og dermed til betydelig energisløsing, sier Arild Bjørkedal, VP IT Business i Schneider Electric Norge. Nå lanseres tilleggsmodul som reduserer energiforbruk og risiko knyttet til temperatursvingninger i kjølesystemer.

– Derfor må vi endre måten vi bygger på

Det er ikke nok bare å velge smarte klimaløsninger for nye bygg, mener Statsbygg som har ansvar for eksisterende bygg på i alt 2,8 millioner kvadratmeter. Derfor er målet at klimagassutslippene fra Statsbyggs eiendommer skal kuttes med minst 15 prosent. Målet er at Statsbyggs eiendommer skal være klimanøytrale innen 2030.

Caverion har gitt bort 100 ferieuker

For å bidra til at familier med svak økonomi kan lage gode ferieminner gjennom Røde Kors-prosjektet Ferie for alle sponser Caverion én ferieuke med full lønn for 20 medarbeidere for femte året på rad – istedenfor å gi ansatte julegaver.

– Legg reelle klimakonsekvenser av energibruk til grunn

NBEF mener at de reelle klimakonsekvensene av energibruk i bygningssektoren må legges til grunn ved utforming av regelverk, der begrunnelsen for skjerping av krav er klimautfordringen. Begrepene «lavenergi» og «nullenergi» bør døpes om til «lavutslipp» og «nullutslipp» for å bidra til riktig fokus på tiltak og krav for å møte disse.

– Bygg flytende boliger!

Arkitekt Tom Wike i ØKAW AS Arkitekter har utarbeidet ideskisser for hvordan Oslo eller andre norske byer kan vokse til vanns. Skissene viser en flytende bydel med kontorer, servicetjenester, parker og boliger. Enheter som kan kobles sammen og skape nye bærekraftige og fleksibel bysamfunn nært knyttet til annen infrastruktur. Kort sagt en kortreist byutvikling.

– Energikrav i TEK15 mangefullt utredet av DiBK

Boligprodusentenes Forening støtter ikke DiBKs forslag. Boligprodusentene mener at de foreslåtte energikravene er mangelfullt utredet, og at kravene vil gi langt lavere energibesparelse enn det som DiBK kommer fram til. De samfunnsøkonomiske beregningene til DiBK er feil.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com