Nyheter

Nyheter

Bygg21 inviterer miljøpådrivere

Bygg21 har startet kartleggingen av miljøpådrivere i norsk bygg- og eiendomsnæring. Rundt 40 organisasjoner, bedrifter og andre er invitert til å delta. Hittil har ¾ svart på spørreskjemaet. Dette synes Falko Müller-Tyl er et bra resultat.

– Her deler vi gode og dårlige erfaringer

ITB Brukerforum i Oslo kom i gang i mars i fjor, og har frem til nå hatt fire møter, på like mange forskjellige møteplasser. Bedrifter og organisasjoner stiller møterom og utstyr til disposisjon.

Nordmenn ikke redde for klimaendringer

Stadig flere av oss mener å ha opplevd direkte konsekvenser av klimaendringer. Likevel bekymrer vi oss mindre for hvordan klimaendringer kan påvirke oss selv.

Klima og miljø seiler opp som toppsak

TNS Gallups klimabarometer 2015 viser at nordmenns engasjement for klima og miljø er voksende. Etter å ha ligget flere år på en stabil 6. plass blant saker folk er opptatt av, er temaet nå rykket opp på en andreplass.

Norge må ta aktiv rolle i energiunionen

Over 70 representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning var onsdag samlet til et juridisk seminar om endringer i reguleringen av EUs energimarked i lys av planene for en energiunion. Ny organisering av energimarkedet og styringsdialogen mellom nasjonalstatene og EU-kommisjonen sto sentralt.

Siste dager med utstilling

Løp og se: Nå er det siste mulighet til å se utstillingen med byplanforslagene til nytt regjeringskvartal. Utstillingen er i sin avsluttende uke, og siste utstillingsdag blir søndag 10.mai.

Kvotepliktig utslipp av klimagasser ned

De foreløpige tallene for landbasert industri tyder på at kvotepliktig utslipp av klimagasser samlet gikk noe ned, med cirka 200 000 tonn, fra 2013-2014. Men utslippsutviklingen varierer mellom bransjene.

BREEAM-et seg til betydelig vannsparing

Ved byggingen av Fornebu S ble det tatt i bruk både kjente og nyutviklede løsninger for å møte dagens og morgendagens miljøkrav på høyeste nivå. Imtech Norge har hatt leveransen av sanitær, varme, kjøling og gass til senteret, med spesielt fokus på vannsparing i forhold til blant annet Breeam.

– Kunnskapsnivået om ITB er for dårlig

Ingebjørg Foss, fagansvarlig for systemintegrasjon hos Siemens Building Technologies mener det er store utfordringer knyttet til integrasjon og grensesnitt i et byggeprosjekt. På grunn av manglende kompetanse hos blant andre prosjektledere blir ikke dette ivaretatt tidlig nok.

Arve Regland blir toppsjef i Entra

Styret i Entra ASA har enstemmig besluttet å ansette Arve Regland (43) som ny administrerende direktør. Regland har vært konstituert i stillingen siden Klaus-Anders Nysteen forlot selskapet i februar for å bli konsernsjef i Lindorff Group.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com