Nyheter

Nyheter

Caverion har gitt bort 100 ferieuker

For å bidra til at familier med svak økonomi kan lage gode ferieminner gjennom Røde Kors-prosjektet Ferie for alle sponser Caverion én ferieuke med full lønn for 20 medarbeidere for femte året på rad – istedenfor å gi ansatte julegaver.

– Legg reelle klimakonsekvenser av energibruk til grunn

NBEF mener at de reelle klimakonsekvensene av energibruk i bygningssektoren må legges til grunn ved utforming av regelverk, der begrunnelsen for skjerping av krav er klimautfordringen. Begrepene «lavenergi» og «nullenergi» bør døpes om til «lavutslipp» og «nullutslipp» for å bidra til riktig fokus på tiltak og krav for å møte disse.

– Bygg flytende boliger!

Arkitekt Tom Wike i ØKAW AS Arkitekter har utarbeidet ideskisser for hvordan Oslo eller andre norske byer kan vokse til vanns. Skissene viser en flytende bydel med kontorer, servicetjenester, parker og boliger. Enheter som kan kobles sammen og skape nye bærekraftige og fleksibel bysamfunn nært knyttet til annen infrastruktur. Kort sagt en kortreist byutvikling.

– Energikrav i TEK15 mangefullt utredet av DiBK

Boligprodusentenes Forening støtter ikke DiBKs forslag. Boligprodusentene mener at de foreslåtte energikravene er mangelfullt utredet, og at kravene vil gi langt lavere energibesparelse enn det som DiBK kommer fram til. De samfunnsøkonomiske beregningene til DiBK er feil.

Limapyramiden: Absolutt passiv energidesign

Dagens bygninger og tekniske system er blitt stadig mer avanserte og kompliserte. Med de beste intensjoner om å skape en energieffektiv bygningsmasse, er resultatet at mange byggherrer og eiendomsforvaltere ikke klarer å drifte de tekniske systemene etter hensikten.

– Hvor er arkitektene med BIM-kompetanse?

Hvorfor ser ikke arkitektene som yrkesgruppe ut til å være interesserte i å skaffe seg tilstrekkelig BIM-kompetanse, slik at de blir i stand til å gjenerobre posisjonen som den ubestridte, øverste koordinator på tvers av de mange fag og faser i byggeprosessen?

Frykter budsjettsprekk for Lambda

Budsjettsprekken ved det nye hovedbiblioteket i Bjørvika har fått alarmklokkene til å ringe for Munch-museet. Byrådet har beordret ny gjennomgang også av Lambda.

Bygningenes innhold påvirker bo- og livskvaliteten

- Morgendagens omsorgsboliger må ta hensyn til de helsebringende effektene av omgivelsene, mulighetene for å mestre mest mulig på egenhånd og et sosialt liv. Vi må tenke nytt og inkluderende – fra planprosess til ferdige bygg, sier arkitekt i avdeling for prosjekt- og byggeledelse i Rambøll, Therese Staal Brekke.

Klimaguru til FutureBuilt i Drammen

C40 Cities Climate Leadership Group er et nettverk av verdens megabyer hvor også Oslo er medlem, og direktøren for det hele – Mark Watts – kommer til FutureBuilt2015 for å forklare hvorfor byer og verdens ordførere har en hovedrolle i klimakampen.

Standarden som skal gjøre alt ”Riktig med en gang”

- ”Riktig med en gang” kan oppnås ved å benytte den nye standarden som kommer, nemlig NS 6450:2015 - Prøvedrift av tekniske anlegg, fastslår Knut Løe hos Standard Norge.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com