Nyheter

Nyheter

Alle bygg har kun vannbåren varme fra nytt fjernvarmeanlegg

Lenvik kommune i Troms har vedtatt at de skal legge til rette for fjernvarme. Alle nybygg de siste årene er bygget med vannbåren varme, slik at fjernvarme kan benyttes når det blir tilgjengelig. Avfall fra åtte kommuner skal nå varme opp næringsbygg og boliger i Finnsnes fra nytt fjernvarmeanlegg.

Norge bruker mindre bioenergi

Mens andre land har tatt i bruk bioenergi i stadig større grad de senere årene, har både produksjonen og bruken i Norge gått ned. Det viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.

Ishall skal bygges som plusshus

Ishaller er energisluk, og når det nå skal bygges ny is- og flerbrukshall i Frognerparken er det en ambisjon om at anlegget skal være et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Målet er plusshus, høy arkitektonisk kvalitet og innovative løsninger. Blant annet ønske om at et lokalt energisystem skal se varme- og kjølebehov i sammenheng.

Oppvarming, varme-kilder og inneklima

Oppvarming, varmekilder og bruk av energi inne kan ha stor betydning for inneklima og helse. Fyring kan forurense både inne og ute, moderne forbrenningsteknikk kan både redusere energiforbruket og bedre miljøet. Elektrisk oppvarming slik som vi bruker den i dag kan både være sløsing med energi og skadelig for innemiljø.

Bygg21 inviterer miljøpådrivere

Bygg21 har startet kartleggingen av miljøpådrivere i norsk bygg- og eiendomsnæring. Rundt 40 organisasjoner, bedrifter og andre er invitert til å delta. Hittil har ¾ svart på spørreskjemaet. Dette synes Falko Müller-Tyl er et bra resultat.

– Her deler vi gode og dårlige erfaringer

ITB Brukerforum i Oslo kom i gang i mars i fjor, og har frem til nå hatt fire møter, på like mange forskjellige møteplasser. Bedrifter og organisasjoner stiller møterom og utstyr til disposisjon.

Nordmenn ikke redde for klimaendringer

Stadig flere av oss mener å ha opplevd direkte konsekvenser av klimaendringer. Likevel bekymrer vi oss mindre for hvordan klimaendringer kan påvirke oss selv.

Klima og miljø seiler opp som toppsak

TNS Gallups klimabarometer 2015 viser at nordmenns engasjement for klima og miljø er voksende. Etter å ha ligget flere år på en stabil 6. plass blant saker folk er opptatt av, er temaet nå rykket opp på en andreplass.

Norge må ta aktiv rolle i energiunionen

Over 70 representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning var onsdag samlet til et juridisk seminar om endringer i reguleringen av EUs energimarked i lys av planene for en energiunion. Ny organisering av energimarkedet og styringsdialogen mellom nasjonalstatene og EU-kommisjonen sto sentralt.

Siste dager med utstilling

Løp og se: Nå er det siste mulighet til å se utstillingen med byplanforslagene til nytt regjeringskvartal. Utstillingen er i sin avsluttende uke, og siste utstillingsdag blir søndag 10.mai.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com