Nyheter

Nyheter

Harald Kværner Eiendom utvikler bysentrum

Harald Kværner Eiendom AS oppføre næringsbygg i Jessheim sentrum, og Skanska har fått byggekontrakten. - Dette er et komplekst prosjekt der vi virkelig får utnyttet den brede kompetansen vi besitter i Skanska, sier Camilla Krogh, regiondirektør i Skanska for Bygg Distrikt.

Viktig for arkitekter, rådgivere og utbyggere

Grønn materialguide er utarbeidet for å bistå arkitekter, rådgivere og utbyggere i å velge miljøriktige materialer i tidlig prosjektfase og for å bistå prosjekterende med å kunne definere funksjons- og dokumentasjonskrav i beskrivelsene slik at det sikres valg av miljøriktige produkter.

Ulik praksis bekymrer DiBK

Ny undersøkelse viser at et flertall av foretakene mener uavhengig kontroll fungerer etter intensjonen, men undersøkelsen avdekker også ulik praksis for gjennomføring av kontrollen.

– Målet er å fjerne sløsing

Studier viser at bare 30 prosent av tiden på byggeplassen går med til virkelig verdiskapning. Hva brukes de øvrige 70 prosentene til? Kan de fjernes? I så fall, hvordan? – Her er det mye å vinne ved å ta i bruk metoder fra industrien, sier Bjørn Ungersness, daglig leder i Lean Communication som driver kursvirksomhet hvor nettopp metodikken Lean er studiene.

Hvorfor ikke gjøre det riktig med en gang…

"Riktig med en gang" - Store organisasjoner innen eiendom og byggeindustri inviterer engasjerte mennesker innen alle fag til konferanse om hvordan man gjør jobben riktig med en gang.

Vil ha norske standarder for åpenBIM som europeisk minstemål

For et år siden holdt Standard Norge første møte i den europeiske arbeidsgruppen som skulle utrede mulighetene for å harmonisere digital informasjonsflyt i den europeiske BAE-næringen. Standard Norge har i flere år jobbet for å få til dette.

-Dette er god energi- og klimapolitikk

Regjeringen har nå besluttet å innlede arbeidet med å innlemme Bygningsenergidirektiv II i EØS-avtalen, med nødvendige nasjonale tilpasninger. Hensikten med direktivet er å fremme bygningers energiytelse.

Multiconsult mest attraktiv blant teknologistudenter

Universums årlige undersøkelse blant teknologistudenter viser at Multiconsult befester posisjonen blant rådgivningsselskapene som mest attraktiv arbeidsgiver. I år har Multiconsult fått inn nærmere 2000 søknader om sommerjobb.

– Nå skal vi videreutvikle oss og styrke samarbeidet

Integra har lagt årets årsmøte og feiringen av sine 10 år bak seg. - Nå ser vi frem til å videreutvikle vårt nettverk og styrke samarbeidet med medlemmene, deres kunder og organisasjoner for å synliggjøre mulighetene og økende krav til omstilling, skriver organisasjonens daglige leder Erik Pilgaard i et referat skrevet for ITBaktuelt.

Schneider Electric får jobben på Terminal 3 på Flesland

Avinor gir jobben med installasjon og idriftsettelse av byggautomasjonsanlegget - SRO-driftskontroll - for T3, den nye terminalen på Bergen Lufthavn Flesland til Schneider Electric.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com