Nyheter

Nyheter

Satser på ”kule kontorer”

Schneider Electric har i flere år satset på å energieffektivisere sine eiendommer og skape såkalte ”Cool Sites”. Antallet ”kule kontorer” økte i 2014 fra 290 til 355, og bidro med CO2-utslippskutt på hele13 prosent.

Oppgraderer med mer kunnskaper for økt produktivitet i bransjen

- Bygg21 skal samle alle aktørene i byggenæringen for å øke kvaliteten og produktiviteten i næringen. Det er veldig motiverende å jobbe med, sier Falko Müller-Tyl, én av tre som er innleid som eiendomsfaglig leder i Bygg21.

To fornøyde utbyggere

Rom Eiendom og KLP Eiendom kan endelig begynne å planlegge reguleringsplanene rundt Oslo sentralbanestasjon. De må også sette seg ned sammen for å finne ut av hvordan prosjektene virker inn på hverandre og lage en felles konsekvensutredning

– Fremtidens bygg trenger varme

-Det er opplagt at skjerping i byggforskrifter har vært nødvendig for å redusere energiforbruket, men vi ser likevel at det er et oppvarmingsbehov, sier programdirektør Øyvind Leistad i Envoa.

-Ikke mulig uten åpenBIM

-Fordi den bærende konstruksjonen er på utsiden av bygget, må vi vite på millimeteren hvor hvert eneste skråstag og fagverk står, kan vi tilpasse vegger - og alt som kommer inntil - helt nøyaktig. Hele bygget er av den grunn tegnet på millimeteren, sier sier Marina Trifkovic i Artec.

DiBK ønsker mer effektiv drift av større bygg

Myndighetene ønsker å legge til rette for mer effektiv drift av større bygg, og foreslår krav om energiberegning med reelle verdier, og formålsdelte energimålere.

Unngå ustabile anlegg

En energiventil med innebygget vannmengdemåler og temperaturføler gir bedre kontroll på vannbårne anlegg. Mange sliter med å få mengderegulerte anlegg stabile i drift.

– Mangler referanser til tekniske installasjoner

- Det er skuffende at «netto energibehov» foreslås videreført som beregningspunkt. Dette gir ikke incitament for å utforme energieffektive tekniske installasjoner. Målepunktet bør vurderes flyttet for å stimulere til utvikling og bruk av effektive tekniske installasjoner, sier daglig leder i VKE Aud Børset i en kommentar.

Høringsutkast: Prøvedrift av tekniske installasjoner

Det som er tenkt å bli ny Norsk Standard - Prøvedrift av tekniske installasjoner er nå ferdig utarbeidet av den nedsatte komiteen som begynte sitt arbeid i 2013. Nå er utkastet sendt ut på høring.

Framtidas smarte kontor

Det å forstå arbeidsprosessene i den enkelte bedrift og tilpasse ut fra dette er nøkkelen for å lykkes med kontoreiendom, ifølge Entra. En typisk arbeidsdag kan inneholde aktiviteter med ulike behov.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com