Nyheter

Nyheter

Bekrefter målsetningen om en bærekraftig forsvarssektor

- Forsvarsbygg utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren, og har jobbet med miljø som en del av samfunnsoppdraget i mange år. Gjennom å tilslutte oss til de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 bekrefter vi målsetningen om en bærekraftig forsvarssektor, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.

Prosjekterer det elektriske i Oslos nye signalbygg

Olav Nyhus (24) begynte på Swecos elektroavdeling som nyutdannet sivilingeniør i fjor høst. I dag er han elkraftansvarlig for detaljprosjekteringen av de elektriske anleggene på det nye Munchmuseet. 

Skanska med sitt første Breeam-sertifiserte boligprosjekt

Aveny Vest er Skanskas første boligprosjekt som er sertifisert etter BREEAM-NOR sertifiseringen. BREEAM er en internasjonal bærekraftstandard for utredning og rangering av bygninger. Sertifiseringen stiller høye krav til blant annet godt inneklima, bærekraftige og giftfrie materialer, balansert ventilasjon og gode lysforhold.

Samler alt som planlegges brukt av produkter i byggeprosessen

Med ProsjektDok er det full kontroll på produkter i hele byggeprosessen. Man får korrekte produktdata og kan effektivt sjekke prosjektet mot lovpålagte og markedsbestemte...

JM Norge vil svanemerke alle sine prosjekter

Digitalisering i byggenæringen skal bidra til ressurseffektivitet og bedre miljøvern. Digitalisering gir også god kontroll under byggeprosessen, noe som er vesentlig for å kunne bygge bærekraftige bygg med høy kvalitet. Det nordiske miljømerket Svanen er en velkjent og troverdig sertifisering som sikrer godt innemiljø, lavt energiforbruk og klimapåvirkning. Nå skal JM svanemerke alle sine boliger.

Stjørdal kommune vil bygge helsehus med masse solceller

- Gode og funksjonelle helsebygg er viktige for samfunnet, og dette er et oppdrag vi er stolte over å få bygge. Her har alle parter fått være med i prosjektutviklingen fra starten av, og dette samspillet gjør meg trygg på at vi skal levere et tipp topp moderne og miljøriktig helsebygg til glede for innbyggere og ansatte, sier distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke.

Konsept for nytt sykehus på Aker levert

Konseptet for Nytt sykehus på Aker er nå levert: et kompakt sykehus med lys, luft, utsikt og tilgang til gode uteområder med grønne lunger....

Norsk takst oppgir at fire av ti bygningsskader ikke fagmessig utbedret

Bygningsskader som skal dekkes av forsikringsselskapene blir ofte ikke godt nok utbedret, ifølge takstbransjen. Dermed øker risikoen for ny skade på et senere tidspunkt. I...

Samspillfasen i gang med fokus på miljø, energi og livssyklus

De siste detaljene for KFUM arena i Oslo er på plass. Endelige planforslag sendes om kort tid til endelig vedtak. Da har det gått drøye...

Trondheim kommune står i spissen for Smart City-prosjektet CityXchange

Trondheim kommune står i spissen for Smart City-prosjektet CityXchange sammen med NTNU og sterke næringslivsaktører fra hele Europa. Nylig møttes rundt 90 fagpersoner i Trondheim til kick-off for prosjektet, som til sammen har fått tilsagn på 20 millioner euro.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com