Nyheter

Nyheter

Vant europeisk pris for sitt arbeid med digital innovasjon

For sitt innovative arbeid med tegningsløse prosjekter og spillteknologi, har Norconsult blitt tildelt den digitale innovasjonsprisen GeoBIM Leadership Awards. Prisutdelingen fant sted under GeoBIM-konferansen i Amsterdam 1. november.

ITB Brukerforum Rogaland med sin første samling

Brukerforumet i Rogaland ble nylig etablert i en samling i Innovasjonspark Stavanger. Det betyr at fagområdet bygningsautomasjon har fått en femte mulighet for faglig kunnskapsutveksling. Neste ITB Brukerforum er i Bergen den 6. november.

Hervik Rør kom til VR-rommet før utarbeidelsen av byggetegningene

Multiconsult på Stord har tatt i bruk et eget rom for bruk av virtuell virkelighet (VR – Virtual Reality) i prosjekteringen. Det gir bedre og billigere løsninger. Prosjektet var i Sverige og VVS-firmaet kunne se alt i VR uten å reise.

– Smarte bygg krever en tverrfaglig tilnærming

Tekst og foto: Ole-Peter Galaasen Fremtidens bygg krever en tverrfaglig tilnærming tidligere i prosjektene. – Dagens teknologi påvirker både elektro, ventilasjon og rørtekniske tjenester. Alle...

– Viktig med tung faglig kompetanse om brannsikkerhet

–De siste årene har vi igangsatt en rekke tiltak for å sikre at våre montører og serviceteknikere har kompetansen som gjør de trygge på at de rette beslutningene tas, sier administrerende direktør, Morten Ameln i Firesafe.

GK Sikkerhet åpner tre nye avdelinger

GK Sikkerhet vokser, og etablerer tre nye avdelinger i Norge. I løpet av desember 2018 og januar 2019 skal selskapet i GK-gruppen åpne hele tre nye avdelingskontorer.

Klimagassberegninger for bygninger – Ny metodikk gir oversikt

Byggenæringen er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn, og med den nye norske standarden NS 3720, har vi fått en metodikk for beregning av bygningers klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp.

Ambisjon når blokka skal oppgraderes? Sett høye mål!

Ambisjon med å energioppgradere boligblokker gir lavere klimafotavtrykk enn enkel oppgradering, også når man regner med utslipp fra produksjon av byggematerialene. Det viser beregninger fra SINTEF.

Kristoffer Tungland (COWI) vant «Årets Unge Rådgiver»

Elkraft- og BIM-eksperten Kristoffer Tungland gikk av med seieren i konkurransen Årets Unge Rådgiver som ble avholdt for 17. gang av Rådgivende Ingeniørers Forening...

BIM som leveransekrav ga høy internasjonal pris til Gardermoen

Terminal 2 på Gardermoen - T2 startet opp som et BIM-prosjekt allerede i februar 2009 og består av en modellsamling som i dag omfavner mer enn 300 000 kvadratmeter. Prosjektet hadde helt fra den spede oppstarten et krav om bruk av åpenBIM som leveranseformat.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com