Standardisering

Standardisering

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge har opphavsretten i Norge til alle disse dokumentene. Medlemmene er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

– Forutsetninger for bærekraftig drift av yrkes- og formålsbygg er å...

Bærekraftige yrkes- og formålsbygg, private og offentlige skal ivareta brukernes trivsel, helse og produktivitet, god avkastning på investeringer og bygningens miljøavtrykk. Omfattende krav som oppnås gjennom aktiv brukerinvolvering, systematisk prosjektarbeid, ferdigstillelse og drift gjennom «de neste 100 år». Fire standarder gjør dette mulig.

– Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjonsinstallasjoner?

-  Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjon? Det er prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge som spør om dette. Han sier at Standard Norge ønsker tilbakemelding på om beskrivelsesstandarden for ventilasjon er moden for revisjon. Dersom den er det, spør han om din virksomhet vil å delta i revisjonsarbeidet?

– Vi bør få en standardisering av datautvekslingen fra sky til...

- API, deling av data mellom sky til sky, vil trolig bli en større del av prosjekter fremover i byggebransjen. Da vil ikke dagens måte å håndtere disse på virke optimalt. IT-bransjen er kommet lenger med skybaserte tjenester og datadeling. Men samtidig har den bransjen et annet prisbilde, som kanskje ikke alltid er så gunstig for sluttkunden i byggebransjen, sier Jostein Markussen i IWMAC.

Norconsult bistår Standard Norge med universell utforming av lydtekniske løsninger

Norconsult skal ta del i Standard Norges utforming av ny standard for teknisk løsning innen lydtekniske installasjoner i bygg. Hensikten med standarden er å sikre universell utforming for hørselshemmede.

– Bygningsautomatisering er langt mer komplisert enn luft inn og luft...

På grensa mellom Oslo og Bærum sitter Lasse Stølen Kvalheim, fagspesialist for Bygg, industri og eiendom hos Sweco og jobber for at NS6450 skal skrives inn i kontrakter med byggherrer. Dette begrunner han med at bygningsautomatisering er blitt langt mer kompleks enn for bare få år siden.

Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser

Standarden NS 3418 skal bidra til bedre konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen. 20. august inviterer Standard Norge til lansering av den nye norske standarden.

To internasjonale standarder for BIM – nå på norsk

To internasjonale standarder om organisering og digitalisering av informasjon i byggverk er nå tilgjengelige på norsk. Standardene skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser, til beste for næringen som helhet.

Bedre byggeprosesser med internasjonale standarder for BIM

To internasjonale standarder om organisering og digitalisering av informasjon i byggverk er nå tilgjengelige på norsk. Standardene skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser, til beste for næringen som helhet.

Bygningers rolle i folkehelsekriser – Standard Norge ønsker innspill

Kan måten en bygning er prosjektert eller konstruert på, ha innvirkning på spredningen av et virus? Dette er ett av flere spørsmål som reises i et nytt prosjektforslag i ISO. Standard Norge ønsker norske innspill.

Ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Siste tilskudd på standardsamlingen for tekniske bygningsinstallasjoner er nå publisert. NS 6460 bidrar til enklere samhandling mellom partene i alle faser ved anskaffelse og drift av tekniske installasjoner.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com