Standardisering

Standardisering

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge har opphavsretten i Norge til alle disse dokumentene. Medlemmene er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Samarbeider om digitalisering av standarder

Standard Online og Cobuilder går sammen om å digitalisere innholdet i standarder for å utvikle maskinlesbare datamaler til bruk i bygg- og anleggsnæringen.  

– Tilbudsgrunnlag og forventinger er starten på det gode prosjektet

Standard Online arrangerer nyttige opplæringstiltak i form av dagskurs i flere norske standarder. Mange av disse er prosess-standarder som gir klare føringer på hvordan gjennomføre vellykkede utbygningsprosjekter. - Metodene som beskrives er basert på beste praksis i bransjen og ført i penn av personer med bred erfaring om hva som virker og hva som oftest feiler, sier Mette Cecilie Almark.

Tenk om det ikke fantes standarder for bankkort

Tenk om det ikke fantes standarder for kredittkort! Ja, så enkelt kan det sies. Og denne sammenligningen ble uttalt av foredragsholderne Einar Morten Lassesen, Marianne Theodorsen Werner og Javad Sunde Fahadi da Standard Norge nylig kjørte gratis introkurs om standardisering.

Styrker standardiseringsarbeid innenfor sirkulær økonomi

Standardisering står sentralt i regjeringens strategi for sirkulær økonomi som ble lagt fram denne uken. – Standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Ord og uttrykk er vesentlig, ikke bruk fagdialekt

Ulik bruk av terminologi kan lett føre til misforståelser. Misforståelser og feil bruk av ord og utrykk i tilbudsgrunnlag og beskrivelser fører raskt til konflikter. For å unngå dette har norske standarder definert ofte brukte termer. Disse er innenfor fagområdet tekniske bygningsinstallasjoner gjengitt i en egen publikasjon – i en teknisk rapport: SN/TR 6451.

Innovasjon i eiendomssektoren, hjelpemiddel er standardisering

Å prosjektere og ferdigstille nybygg og rehabiliteringsprosjekter med stor nytteverdi, med mange ulike tekniske systemer, med stadig flere fagdisipliner involvert og økende krav til bærekraft er krevende. Bedre samspill mellom aktørene er blitt en forutsetning for å lykkes. - Flere arbeidsgrupper i Standard Norge i gang med standardisering, forteller komitéleder Roar Ramby Johannesen.  

Vårens kurs fra Standard Online for ITB-bransjen er nå klare

Vårens kurs fra Standard Online i aktuelle ITB-standarder er nå tilgjengelige på standard.no.  Disse kursene har fra første dag vært en suksess.  På grunn av smittesituasjonen tilbys disse kursene kun på digital plattform, men ZOOM muliggjør fortsatt bruk av gruppeoppgaver og diskusjoner.  – Mange synes digitale kurs er vel så effektive som kurs som med fysisk oppmøte, sier Hanne Grete Mosand, Head of Training hos Standard Online.

– Forutsetninger for bærekraftig drift av yrkes- og formålsbygg er å...

Bærekraftige yrkes- og formålsbygg, private og offentlige skal ivareta brukernes trivsel, helse og produktivitet, god avkastning på investeringer og bygningens miljøavtrykk. Omfattende krav som oppnås gjennom aktiv brukerinvolvering, systematisk prosjektarbeid, ferdigstillelse og drift gjennom «de neste 100 år». Fire standarder gjør dette mulig.

– Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjonsinstallasjoner?

-  Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjon? Det er prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge som spør om dette. Han sier at Standard Norge ønsker tilbakemelding på om beskrivelsesstandarden for ventilasjon er moden for revisjon. Dersom den er det, spør han om din virksomhet vil å delta i revisjonsarbeidet?

– Vi bør få en standardisering av datautvekslingen fra sky til...

- API, deling av data mellom sky til sky, vil trolig bli en større del av prosjekter fremover i byggebransjen. Da vil ikke dagens måte å håndtere disse på virke optimalt. IT-bransjen er kommet lenger med skybaserte tjenester og datadeling. Men samtidig har den bransjen et annet prisbilde, som kanskje ikke alltid er så gunstig for sluttkunden i byggebransjen, sier Jostein Markussen i IWMAC.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com