Systemintegrasjon

Systemintegrasjon

Mer vekt på komplette løsninger

Optimal drift forutsetter god samkjøring mellom tekniske systemer – hele tida. Derfor må automatikkbransjen legge vekt på helheten, mener Dan Frode Mortensen i Honeywell.

Brukervennlige SD-bilder

– SD-anleggets grensesnitt ut mot brukere må være enkelt, sier Lars Martin Asmyhr i Undervisningsbygg, som skal ha alle anlegg inn i felles toppsystem.

– En ITB-ansvarlig trygger prosess og drift

- Det er en kjensgjerning at byggebransjen har hatt en negativ produktivitetsutvikling de siste 10 årene, og at mange næringsbygg ikke fungerer tilfredstillende etter overlevering, sier Erik Pilgaard i Integra.

Automasjon må tidlig inn

– Byggautomasjon har grensesnitt mot alle tekniske systemer, og må tidlig inn i prosjekter, mener Arvid Skjold, fagansvarlig byggautomasjon i GK Norge.

Samhandling er veien til suksess

- Det ser ut til at Nils Arne Eggens «Godfotteori» om at samhandling er veien til suksess, endelig er på vei inn i byggebransjen. Det mener salgs- og markedsdirektør i Caverion, Roar Andersen.

Enklere å overvåke byggeprosessen

Når alle eller deler av byggets tekniske installasjoner skal kobles sammen og driften samordnes, bør det benyttes ITB - integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Det gjør det enklere å overvåke byggeprosessen.

Studenter med unikt norsk pionerarbeid

Fagskolen i Oslo og BIM-teknikerstudentene er pionerer i arbeidet med å sammenstille BIM og BREEAM i én modell. De ser på hvordan man kan bruke en BIM-modell til å score BREEAM-poeng.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com