Teknologi

Teknologi

Bærekraft i verdensklasse

Krav og forventninger om økt bærekraft, bedre klimaløsninger, bedre økonomiske resultater, mer komfort og enklere drift er stadig mer i fokus når eiendomsselskapene vurderer sine prosjekter. Går dette i hop spør  ITBAktuelt? - Absolutt, dette får vi til når viljen er til stede, sier Richard Kruse, Prosjekt- og utviklingsdirektør i Storebrand Eiendom

– Er vi forberedt på teknologibølgen som snart ruller over oss? 

- Jeg tror det er viktig å stikke fingeren i jorda og erkjenne at vi ikke får til teknologi på en god måte i byggene i dag. Det er i prosjekteringsfasen vi tar alle beslutninger for funksjonalitet, materialforbruk og energiforbruk – det er her vi må gjøre noe. Først da kan vi forberede oss på den nye proptech-bølgen som er i ferd med å skylle over oss.

Consigli har ambisjoner om å skape selvprosjekterende ingeniører

- Det er i prosjekteringsfasen vi tar alle beslutninger for funksjonalitet, materialforbruk og energiforbruk – det er her vi må gjøre noe. Dagens prosjekteringsprosess virker dårlig. Den er tidkrevende og kostbar, byggene bruker mer energi enn planlagt, vi overforbruker materialer. I tillegg får høye driftskostnader fordi vi må bruke mye tid i driftsfasen på å rette opp feil og mangler.

Bruker teknologi til å forvalte eiendomsmassen bærekraftig

Bygningsteknologi blir i økende grad et viktig element for å sikre bærekraftige bygg. Brukerstyring av inneklima, fleksible kontorløsninger, maskinlæring og mange andre små og store tekniske løsninger utgjør nettverket som kan redusere utslipp både fra bygge- og driftsfasen. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning i Trondheim har jobbet med avansert teknologi i mange år, og har sett hvordan ny teknologi kan brukes for å skape fordeler både for eiere, leietakere og miljøet.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com