Utvikling - Innovasjon

Utvikling - Innovasjon

Slik ble ZEB-laboratoriet til, fra skisse til forskningslaboratorium

Slik ble ZEB-laboriatoriet ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim til, var essensen gjennom tre timers frokostmøte arrangert av ITB Brukerforum i går. Her fikk både digitale gjester og fagfolk som var fysisk til stede en grundig gjennomgang av hva ZEB-laboratoriet er, hvordan det skal brukes og hvilken betydning det vil få for forskning innen bygningsteknologi og drift. Kunnskapen ble formidlet av Veidekke, NTNU og Sintef.

Erstatter en av verdens farligste drivhusgasser med luft

Den er 23 000 ganger mer ødeleggende for kloden enn CO2, allikevel finner man industrigassen SF6 (Svovelheksafluorid) i elektriske anlegg over hele verden. I boligfelt rundt om i Norge bygges det fremdeles nettstasjoner som benytter seg av det som regnes som verdens mest klimafarlige gass.

Automatiseringsstrategi som gjelder nå og for fremtiden

- Hva er målet med teknologi i bygg? Vi må ikke gjøre dette for komplisert, men målet er effektiv drift og å sette igjen så lavt miljøavtrykk som mulig. Samtidig skal vi ha brukeropplevelser blant leietakere og brukere i fokus. En viktig del av oppgaven er derfor å gjøre deres hverdag mer effektiv og behagelig. Kort og godt; ha en strategi for å utnytte teknologi som fordel for eier og bruker. Dette sier Nariman Fakhraee, Vice President Digital Energy i Schneider Electric.

Punktsky-scanning av Filipstad-utviklingen på millimeternivå

– Vi har et partnerforhold som utfordrer oss til å bli bedre i alle våre prosjekter, sier Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll. Gjennom et helt unikt samarbeid med Storebrand Eiendom, løser de morgendagens utfordringer innen bærekraft og utvikling. Det er gjennomført en punktsky-scanning av Filipstad-utviklingen som gir svært høy presisjon ned på millimeternivå.

Statsbygg undersøker om erfaringer kan brukes andre steder

På Campus Evenstad har Statsbygg etablert et unikt energisystem. Nå blir erfaringene herfra viktige i Mikroforum - et nytt initiativ for mikronett og energiteknologi.

Maskinlæring, bus, SD-anlegg, 5G, sensorer, datafangst og clouds

I denne dosen automatisering tar podcasten for seg det siste innen automatiseringsteknologi som AI, maskinlæring, bus-systemer, SD-anlegg, sensorikk, datafangst, 5G og skytjenester.  Integras podkastvert Jørgen Festervoll får besøkt av fagekspertene Eric Grabner Entreprenør og CEO i GraTech og Nariman Fakhraee VP Digital Energy hos Schneider Electric. 

Roar møter Roar i samtale om bærekraft og innovasjon

Den lange reisen mot et vesentlig mer bærekraftig samfunn er i gang. Byggenæringen som står for en stor del av dagens CO2 utslipp har mye å ta tak i. Innovasjonstakten i næringen er svak og de nyttige og smarte løsningene tas i for liten grad i bruk. Hva dette skyldes, og hvordan takten kan økes, diskuterer våre to gjester Roar Ramby Johannesen og Roar Smelhus i dagens artikkel.

Sammen om å skape Europas ledende proptech-plattform

Den nye gruppen fortsetter utvidelsen med oppkjøpet av det svenske selskapet Moldeo. - Moldeo er et fantastisk selskap basert på ideen om at proptech skal være fleksibelt, innovativt og åpent. Dette er noe som er godt i tråd med vår ambisjon om å skape Europas ledende proptech-plattform, sier Trond-Øystein Bjørnnes, administrerende direktør.

Nytt laboratorium skal løfte konkurransekraften på batterier

Det pågår et globalt kunnskapskappløp i alle deler av verdikjeden knyttet til produksjon, bruk og gjenbruk av batterier. Det uavhengige forskningsinstituttet SINTEF investerer nå 45 millioner kroner i et laboratorium for produksjon og testing av battericeller som skal stå klar i løpet av året. Laboratoriet vil bli lokalisert i Trondheim og vil gi norsk næringsliv med ambisjoner innenfor batteriindustri muligheten til å konkurrere på internasjonalt nivå.

Aktørene må bli flinkere til å forstå hvilke data som er...

For at bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i Norge raskere skal ta i bruk digitalisering som verktøy, må aktørene bli flinkere til å forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com