Multiconsults konsernsjef Christian Nørgaard Madsen er tatt opp som medlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Det er bare de fremste innen forskning og næringsliv som kommer gjennom det trange nåløyet. Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for «å fremme forskning, utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper, til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk næringsliv». NTVA har om lag 550 personlige medlemmer som er innvalgt på grunnlag av sin innsats innen forskning og eller anvendelse av tekniske og naturvitenskapelige fag i næringslivet. I tillegg har NTVA et industrielt råd. Til sammen gir dette en samling av bred teknologisk kompetanse som neppe finnes i andre norske organisasjoner. – NTVA ønsker å bidra til at en bærekraftig samfunnsutvikling baseres på gode analyser, anerkjent og testet viten og en åpen debatt. Dette passer godt med Multiconsults verdigrunnlag og er i dagens samfunn en god motvekt til impulsive innfall og politisk hestehandel som grunnlag for beslutninger som vil påvirke oss og de kommende generasjoner, sier Madsen. Du kan lese mer om NTVA på akademiets hjemmesider.

Strenge krav

For å bli valgt inn i NTVA må man foreslås og støttes av eksisterende medlemmer. Dessuten må man grovt sagt oppfylle ett av to hovedkriterier: Enten ha betydelige vitenskapelige kvalifikasjoner dokumentert gjennom anerkjente internasjonale publikasjoner, eller ha ledende stillinger i industri/næringsliv eller offentlig forvaltning på områder som er av vesentlig betydning for å oppfylle akademiets formål. Vår konsernsjef kan sies å oppfylle begge kriteriene, selv om det nok var det siste som var utslagsgivende. Madsen har vært konsernsjef i Multiconsult siden 2012, og har til sammen mer enn 30 års erfaring fra flere store og mindre rådgiverselskaper i Norge.

Aktiv også utenom jobben

I tillegg har Madsen engasjert seg i en rekke faglige og bransjepolitiske organisasjoner, eksempelvis gjennom bidrag til etablering av Forum for bygningsmessig brannvern, verv som styreleder i Norsk VVS-, Energi- og Miljøteknisk forening og i flere perioder sentrale verv i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), blant annet som formann for foreningen i perioden 2013–2016. I den perioden klarte foreningen å befeste posisjonen til den toneangivende rapporten «State of the Nation» som har fått stor politisk betydning for utvikling av infrastrukturen i Norge. Sivilingeniøren fra NTH startet etter studiene i FoU-avdelingen i det tidligere rådgivende ingeniørfirmaet Techno Consult, der han tidlig i sin yrkesaktive karriere arbeidet med å konvertere forskningsresultater til bransjeanvendelse. Som en del av dette arbeidet var han forfatter og medforfatter til flere «papers» som ble publisert og presentert på internasjonale konferanser. Tematisk omhandlet disse alt fra brannsikring/røykkontroll via energioptimalisering til klimaløsninger i avanserte konstruksjoner, eksempelvis is-hallene som ble brukt under OL på Lillehammer i 1994.

Pådriver for digitalisering

Virksomheten til NTVA og Multiconsult har naturlig nok mange kontaktpunkter. Blant annet arrangerte NTVA, Multiconsult og Norconsult sammen et svært interessant fagseminar om digitalisering i våre lokaler i desember fjor. – Multiconsult og Norconsult har vært opptatt av å gjøre diskusjonen om digitale løsninger til konkrete arbeidsredskap i hverdagen. Gjennom digitalisering blir prosjektgjennomføring, prosesser og samhandling med kunder og partnere både enklere, bedre og mer effektiv, het det i omtalen av seminaret. Det ble gjort videoopptak av presentasjonene på seminaret. De kan du se her. Artikkelen er hentet fra Multiconsults nettside publisert i går 22. november 2018.
......... .
Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Flytende solenergi gir store muligheter, Multiconsult forsker

Norske Ocean Sun har levert solcelleanlegg til oppdrettsanlegg. De mener vannkraftverk også er et spennende marked. (Foto: Ocean Sun/Ole Kristian Olsen)[/caption]