Det overordnede målet med arbeidet er å definere et system for et digitalt produktpass, basert på behovet for digital informasjon for myndigheter, produsenter og andre aktører i byggenæringens verdikjede.

Forventer fortgang i digitaliseringsarbeidet

De tre aktørene skal levere en teknisk vurdering for ulike løsninger for en EU-database, eller et system for byggevareprodukter til EU-kommisjonen. Dette systemet forventes å være en del av den reviderte byggevareforordningen. Endringene vil ha både praktiske og juridiske konsekvenser for den norske byggenæringen, for eksempel krav om implementering av digitale produktpass og detaljert dokumentasjon av miljødata.

- Vi må forstå og bestemme hvordan produktdata skal struktureres, deles og administreres på tvers av næringen. Grunnen til at vi ikke har lykkes med dette tidligere er byggenæringens fragmenterte natur og kompleksitet. Signalene som nå kommer fra EU om at det haster med å nå klimamålene i EU Green Deal, utvikle digitale loggbøker, og at digitalisering av byggenæringen er et av tiltakene som vil gi et viktig bidrag, vil definitivt sørge for fortgang i dette arbeidet, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i det norske teknologiselskapet Cobuilder.

Mulighetsstudie for digitalt produktpass og register for byggevarer

Oppsett av en EU-database for byggevarer blir viktig for EU-markedet og medlemslandene. Hvordan skal alle interessenter i bransjen på tvers av ulike geografier oppnå en felles standardisert måte å håndtere byggevarer og deres data på? Prosjektet vil gjøre en mulighetsstudie på fem ulike alternativer for å sette opp en database eller et system på EU-nivå som lagrer informasjon om byggevareprodukter.

- Studiet vil evaluere kombinasjoner av sentraliserte og desentraliserte løsninger, analysere fordeler og ulemper fra et teknologisk synspunkt, og fra perspektivet til ulike interessenter som EU-kommisjonen, produsenter, markedsovervåkingsmyndigheter og informasjonsforbrukere, sier Fredenlund.

Industripartnere om bord

Mulighetsstudiet som Cobuilder er en del av, støttes av en bred gruppe industriinteressenter over hele Europa, blant annet Construction Products Europe, FIEC, Construction SMEs Europe, GS1, og BuildingSMART International.

- Å finne ut hvordan en felles EU-database eller system for byggevarer kan settes opp, hvordan man utveksler data via en digital ytelseserklæring smart, og hvordan man bruker dataordbøker, representerer en mulighet og et viktig skritt mot å løse hvordan ambisiøse lovverk og reguleringsinitiativer kan slås sammen og implementeres i praksis. Dette vil definitivt flytte bransjen som helhet og bidra til at vi når klimamålene, sier Steen Sunesen i BuildingSMART Norge om avtalen.

- Digitale produktpass for byggevarer er en del av EUs Green Deal, en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Målet er å fremme bærekraftig produksjon og muliggjøre overgangen til sirkulær økonomi. Vi i GS1 ser på det som nå skjer som en stor mulighet for bygge- og anleggsnæringen i Norge, sier Knut Mathisen i GS1 Norge.