Brandstories fra Fagskolen Vestfold og Telemark

ITBaktuelt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Fagskolen Vestfold og Telemark: Energirådgiver, modulbasert nettutdanning 3×5 studiepoeng

Høyere strømpriser og uforutsigbarhet i strømmarkedet gjør at næringsliv og private trenger økt kunnskap om egen energibruk. Denne utdanningen legger opp til at deltakerne skal kunne gjøre egne energivurderinger og se på muligheter for endringer i byggenes utforming og drift. Moderne overvåking- og styringssystemer gir redusert energibruk og kostnader. I tillegg er kunnskap om hva energien brukes til og hvordan man kan redusere tap viktig innhold. Utdanningen tar for seg lover/forskrifter, energikunnskap og markedsføring/økonomi.

Termografering og brannrisiko, fagskole med nettbasert kurs

Nettbasert kurs i termografering og brannrisiko starter 31. mai. Elkontroll og termografi avdekker tilstanden til det elektriske anlegget. Eieren får beslutningsgrunnlag for å vurdere vedlikehold og eventuelle utbedringer. Målgruppen er Teknisk personell i elektrobransjen, og kurset arrangeres av Fagskolen Vestfold og Telemark og gir 2,5 studiepoeng. Staten betaler deltakeravgiften i sin helhet.

Fagskolen Vestfold og Telemark: Grønne smarte bygg – ny utdanning innen elektro

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny del-utdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og - bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.

Bygningsautomatisering kan nå studeres online over tre år

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com