Brandstories fra Fagskolen Vestfold og Telemark

ITBaktuelt Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Fagskolen Vestfold og Telemark: Energirådgiver, modulbasert nettutdanning 3×5 studiepoeng

Høyere strømpriser og uforutsigbarhet i strømmarkedet gjør at næringsliv og private trenger økt kunnskap om egen energibruk. Denne utdanningen legger opp til at deltakerne skal kunne gjøre egne energivurderinger og se på muligheter for endringer i byggenes utforming og drift. Moderne overvåking- og styringssystemer gir redusert energibruk og kostnader. I tillegg er kunnskap om hva energien brukes til og hvordan man kan redusere tap viktig innhold. Utdanningen tar for seg lover/forskrifter, energikunnskap og markedsføring/økonomi. Det er også mulig å søke Enova om økonomisk støtte under visse forutsetninger. Vi har med oss de fremste teknologimiljøer som jobber med effektiv energibruk og økonomisle besparelser i næringsbygg og boliger. Dette for å sikre at du får fersk og oppdatert kunnskap.

Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot ansatte i installasjonsbedrifter, installatører, byggdriftere, saksbehandlere og erfarne montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til markedsføring og salg av energiløsninger og -tjenester. Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse, som grunnlag for inntak til studiet.

Termografering og brannrisiko, fagskole med nettbasert kurs

Nettbasert kurs i termografering og brannrisiko starter 31. mai. Elkontroll og termografi avdekker tilstanden til det elektriske anlegget. Eieren får beslutningsgrunnlag for å vurdere vedlikehold og eventuelle utbedringer. Målgruppen er Teknisk personell i elektrobransjen, og kurset arrangeres av Fagskolen Vestfold og Telemark og gir 2,5 studiepoeng. Staten betaler deltakeravgiften i sin helhet.

Bygningsautomatisering kan nå studeres online over tre år

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomatisering. Her bygger du direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.

Fagskolen Vestfold og Telemark: Grønne smarte bygg – ny utdanning innen elektro

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny del-utdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og - bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com