- Ja, det er behov for både etterutdanning og en egen fagutdanning innen bygningsautomatisering, fastslår Vigdis Sværen i Integra. Hun får full støtte av både Instell og SAAS Prosjekt. - Kompetanse kom opp som et viktig tema i Integra allerede i 2021. Vi hadde fanget opp at mange bedrifter sliter med å få tak i folk med ekspertise innen bygningsautomasjon, sier Vigdis Sværen, daglig leder i Integra, Nelfos bransjeforening for automatisering og digitalisering. Hun legger til at kompetanse er et viktig tema for Integra og at dette er noe både elektro og automasjonsbransjen strever med. - Det installeres mer avansert teknologi i bygg. Samtidig får vi større krav til samspill mellom automatisering og IT, og som bransje har vi ikke vært flinke til å påse at kompetansen følges opp. Grenselandet mellom automasjon og elektro går i retning av digitale løsninger, påpeker hun. Et langsiktig arbeid Vigdis Sværen, daglig leder i Integra. Foto: ITBaktuelt[/caption] Vigdis Sværen forteller at styret i Integro for en tid tilbake tok dette opp med flere medlemsbedrifter. Disse bekreftet det samme, og nå er arbeidet i gang med å ta tak i dette. Et mål er å motivere flere til å ta fagutdanning innenfor automasjon som kan komme byggeindustrien til gode. - Det finnes en fagutdanning som heter automatiker, men underveis så vi at de som gikk automatikerlinjen på de forskjellige fagskolene slet med å få seg jobb i byggebransjen. Og på den andre siden sa bedriftene at de manglet folk med nettopp denne kompetansen. - Vi skjønte ikke dette, og spurte oss selv om hva er det som skjer? Så viser det seg at fagutdanningen, faktisk er en bred og grundig utdanning, men den treffer ikke behovet innen byggautomasjon, sier Vigdis Sværen. Søknaden om etablering av en fagutdanning Bygningsautomatiker er sendt, men det vil ta tid å få denne behandlet og etablert. Integras samarbeid med Fagskolen Oslo Integra har en tid samarbeidet med Fagskolen Oslo for å etablere en videre- og etterutdanning innen bygningsautomasjon. Fagskolen har fått støtte fra bransjeprogrammet, det vil si statlig støtte for å utvikle et etterutdanningsprogram innen bygningsautomasjon. Her er Integra på vegne av sine medlemsbedrifter en samarbeidspartner. Integra har engasjert flere av medlemsbedriftene i jobben med å utvikle en tilpasset utdanning. -  Dette er en etter- og videreutdanning som nå er under utvikling. Fagskolen Oslo har på plass finansiering, og de er i gang med utviklingsarbeidet.  Sammen har vi ambisjon om å kjøre en pilot innen denne utdanningen i løpet av våren i år, sier hun. Medlemmene kjenner best til behovet - Også i dette arbeidet har vi engasjert flere medlemsbedrifter. Det er de som kan og kjenner kompetansebehovet, understreker Vigdis Sværen. - Med det store behovet for fagkompetanse innen bygningsautomasjon mener vi det er mange erfarne fagfolk som ønsker og trenger bedre kompetanse i bygningsautomasjon. Det vil gi flere jobbmuligheter fremover, og det er dette hullet vi nå forsøker å tette, sier Sværen. - Etter og videreutdanningen ved Fagskolen Oslo håper og tror vi skal komme på plass i 2023. . En ny fagutdanning tar nok litt lenger tid. Vi satser på at vi kommer i mål med piloten på denne etter- og videreutdanningen. Under etterutdanningen kan kandidatene ta de modulene de føler behov for. - Rekrutteringsgruppene blir mye bredere. Det kan være elektrofolk som har jobbet lenge og kan ha lært seg litt automatisering og ønsker å videreutvikle kompetansen, sier Vigdis Sværen. Men det kan også være folk med annen fagbakgrunn som ser behovet. Instell og SAAS Prosjekt ønsker flere høyt utdannede Simen Killingen Magnussen[/caption] ITBaktuelt.no spør Simen Killingen Magnussen i SAAS Prosjekt om SAAS Prosjekt opplever at det er tungt å finne de rette fagfolkene. - Ja, kommer det kontant. Og det krever mye egeninnsats å lære opp nyansatte. Det finnes folk som kan gå rett inn i prosjekter, men vi er mange om disse kandidatene, innrømmer han og legger til at da blir det heller en sjelden anledning å få tak i disse. - Er det behov for egen fagutdanning innen bygningsautomatisering? - Ja, jeg mener det. Så lenge det ikke finnes nok høyt utdannede i denne bransjen er vi alle på overtid, og det kreves mye egeninnsats å lære opp nyansatte. Vi har dialog med Vigdis Sværen for å få til et fagprogram som spisser dette mot behovet. - Nå er vi i en situasjon hvor andre fagfolk må «tunes» inn. Og det krever mye av oss i SAAS Prosjekt. Vi har ikke kapasitet til å lære opp flere, sier Simen Killingen Magnussen og avslutter med å si at selskapet vil ha 15 ansatte innen juli i år. Harald Haugen[/caption] Distriktsansvarlig/Produktansvarlig KNX i Instell, Harald Haugen, er helt på linje med kollega Killingen Magnussen i at det kan være tungt å få tak i erfarne fagfolk. - Ja, i automatbransjen innen bygg er fagfolk fra både elektro, VVS og hele pakka ettertraktet. Vi må belage oss på en periode med opplæring, innrømmer han. Men han merker at byggautomatisering er blitt mer attraktivt. Instell har nå vokst til å bli et selskap med 34 ansatte.