Maren Foseid er ny direktør for WSP Samfunnsutvikling. – Vi skal utfordre oppdragsgiverne til å bli enda modigere innen bærekraft og innovasjon, sier Foseid.

Foseid har bred ledererfaring fra selskapet fra før, blant annet innen fagområdene miljørådgivning og prosjektstyring. Hun har også vært ansvarlig for integreringen av miljørådgivningselskapet Golder, som ble kjøpt opp av WSP i 2021.

- WSP er med på å forme samfunnet vi lever i ved å levere prosjektledelse og utredninger til store og små samfunnsutviklingsprosjekter over hele landet. Ressursene våre har stor påvirkningskraft på samfunnet rund oss, dermed har vi også et stort ansvar for å sørge for at prosjektene blir så fremtidsrettede og bærekraftige som mulig. Verden vi lever i er i rask utvikling og vi har en spennende tid foran oss, sier Foseid.

Samfunnsutviklings største satsning videre er å styrke seg videre på arkitekturprosjektering, mobilitetsplanlegging, analyse og tidligfaseplanlegging.

- Sammen med kundene våre skal vi løfte prosjektene til nye høyder; vi skal forutse fremtiden og planlegge for den i dag. Samtidig skal vi tenke globalt og handle lokalt; vi skal bruke våre gode ressurser i Norge i kombinasjon med vårt nordiske og globale nettverk på spesialisttjenester, sier Foseid.

Egen enhet fra 2020
WSP samlet all kompetanse innen samfunnsutvikling til en egen enhet tidlig 2020. I dag teller enheten 70 ansatte og består av store deler av tidligfasemiljøet i WSP Norge; spesialister innen by-, tettsteds- og eiendomsutvikling, brukermedvirkning, pedagogikk, helse, analyse og arkitektur.

- Marens erfaring og personlige egenskaper gjør oss godt rustet til å videreutvikle dette viktige strategiske satsningsområdet i WSP. Vi ser frem til forsettelsen, sier administrerende direktør i WSP Norge, Mickey Johansson.