Eldi merker trenden med økt handel av automasjonsprodukter på nett, selv om det er uvant for mange å netthandle slike varer. – Det vil ta seg ytterlige opp, mener daglig leder Fredrik Blanck. Han forteller at vareutvalget i nettbutikken ble fordoblet til over 800 produkter i 2021. Og selv om selskapet fortsetter praksis med å diskutere løsninger og de rette produktene med kunder, er antallet nettbestillinger gått opp. ELDI AS går inn i 2022 med solid vekst fra 2021. Selskapet startet i oktober 2019, som en nettbutikk for profesjonelle innen industri og bygg og har siden utvidet med et stort utvalg av produkter. Nå har de nettopp flyttet inn i nye og større lokaler på Karihaugen mellom Lørenskog og Oslo. Vareutvalget det siste året er over fordoblet, med 800 pluss produkter innen automasjon nå tilgjengelig i nettbutikken. - Vi er inne i en fase hvor vi får stadig mer på lager, og da er det behov for større lokaler, sier Fredrik Blanck, daglig leder i Eldi. Han forteller at selskapet satser mest på to sektorer; industriautomasjon og byggautomasjon.

Automasjonsgrossist med åpen dør

Blanck sier videre at Eldi skal være en automasjonsgrossist, lett tilgjengelig på nett, men også med en åpen dør for kunder til å komme innom. Enten for å hente produkter i stedet for å vente på leveranser eller for å slå av en prat om prosjektet sitt. -  Mange kunder henvender seg til oss på forhånd og diskuterer løsninger og produkter. Her stiller vi opp med vår kunnskap, og lar deretter kundene velge selv om de senere gjør netthandel med oss, sier Fredrik Blanck. Fredrik Blanck er utdannet økonom og med mastergrad innen ledelse, strategi og endring og kollega Steinar Bakstad har jobbet 25 år innen IT. -  En guru innen alt dette, sier Blanck og dermed er gitt ansvaret for det tekniske. Blanck merker at det er litt uvant hos mange kunder å bestille denne type produkter på nett, men med åpen dialog ved hver handel gir det trygghet for kundene. -  For mange er dette fortsatt relativt avansert, men ELDI skiller seg ut ved at vi stiller med mer kompetanse enn du ville forvente av en nettbutikk og grossist. Vi ønsker å være tilgjengelige for å øke kompetansen hos våre kunder da vi vet at vi får det igjen i det lengre løp.

Netthandel vil ta av

At netthandel med automasjonsprodukter vil ta av i årene fremover er han helt sikker på. For ELDIs del økte de omsetningen med 45 prosent i fjor, og nådde en omsetning på 3,3 millioner kroner. Men likevel ble det et underskudd, innrømmer Blanck. Dette skyldes store investeringer, flytting og at 2022 på mange måter blir det egentlige oppstartsåret, selv om butikken har vært åpen en stund. - Vi er sterkt optimistiske for det året vi nå er inne i. Vel installert i nye lokaler, et godt fundament i gode avtaler, som nevnt en stor økning i vareutvalget og trenden med økt handel av automasjonsprodukter på nett, har vi all grunn til å se positivt på det vi har fremfor oss nå, sier han. Blanck forteller videre at de nå har fokus på å mer aktivt komme seg ut til kundene, blant annet rette seg mer mot EL-PROFFEN medlemmer, som ELDI har fått en avtale som direkteleverandør til, elektroinstallatører og automatikere. -  Spesielt vestlandet har stort potensiale med mye industri og kompetanse. Vi har merket at en stor del av de økte henvendelsene kommer fra den regionen.

50/50 industri- og byggautomasjon

Han har nettopp lagt frem sin strategiplan for eierne. Etter en økning av salg av automasjonsprodukter til industrien, ligger det i planen at ELDI vil ha to solide ben å stå på; 50 % kundemasse i industrien og 50 % innen bygg.

– Da vi startet opp så vi at det ikke var noen norsk grossist for automatikere og automasjonsprodukter. Da måtte automatikerne lete rundt for å finne det de hadde behov for, og ofte selv importere og teste produkter fra utenlandske leverandører.

- Dette behovet er ELDI på god vei til å dekke nå, og på vår måte gjøre hverdagen enklere for denne faggruppen, avslutter Fredrik Blanck.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her