Den nye DC/DC-omformeren i produktserien Trio fra Phoenix Contact forsyner anlegget direkte fra felten. Pålitelig strømforsyning er gitt også uten et sentralt nett. Med et inngangsspenningsområde fra 450 V DC til 1650 V DC er enheten spesielt godt egnet for solenergianlegg, men kan også brukes på andre områder.

Den oppfyller standard EN 62109, og sørger for sikker anleggsdrift.

DC/DC-omformeren gir direkte og umiddelbar forsyning av strengovervåkingen inne i utstyrstilkoblingsboksene. Den elektriske sikkerheten opptil 1650 V DC bekreftes gjennom måling av delutladning, og er en forutsetning for sikker anleggsdrift på høye spenningsområder opptil 1500 V DC. Med den nye koblingstopologien for forskjellige jordingskonsepter er, i tillegg til økt delutladningsresistens, sikker drift gitt også ved overspenning over kort tid opptil 1800 V DC. Den robuste designen og det store temperaturområdet fra -25 °C til + 70 °C sørger for høy anleggstilgjengelighet.

Push-in Technology supplerer dette i form av rask og enkel installasjon, også direkte i felten skriver Phoenix Contact i en pressemelding.