Effektbryteren Masterpact™ MTZ fra Schneider Electric får nå flere nye avanserte vernfunksjoner for å ivareta driftssikkerhet og selektivitet i komplekse applikasjoner, skriver selskapet i en pressemelding.  ANSI 67-retningsbestemt vern sikrer selektivitet i anlegg med flere matekilder i parallell. ANSI 51-IDMTL-overlastvern sikrer bl.a. selektivitet mot oppstrøms sikringer for mellomspenning og beskyttelse av spesiell last. ANSI 81-over/-underfrekvensvern beskyttelse av generatorapplikasjoner, lastfordeling og omkoblersystemer.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Schneider Electric TeSys island, ny intelligent motorstarter

Maskiner blir Industri 4.0 kompatible med Schneider Electric TeSys island, en intelligent, digital lasthåndteringsløsning, en smart motorstarter.[/caption]