Siden oppstart i 1896 har Solstrand Hotel prioritert langsiktige løsninger, bærekraft og etisk drift. De bærekraftige ambisjonene går tilbake til 1971 og hotellet har etter den tid vært en grønn destinasjon i Fjord-Norge

– Vi tenker globalt, og handler lokalt. For oss er det viktig å benytte lokale tjeneste- og vareleverandører, og bidra til videreutvikling av kompetanse i regionen vår, sier Børrea Schau-Larsen, daglig leder Solstrand Hotel & Bad, i en pressemelding fra Siemens.

Hotellet har over lengre tid benyttet seg av Siemens SD-anlegg for styring av ventilasjonen og varmeanlegget i bygget. Dette skjer gjennom seksjoner i ventilasjonsanlegget for å minimere luftgjennomstrømning i områder som brukes bare deler av døgnet. Det gjør at varmen og luften i rommet reguleres etter hvor mange som oppholder seg der, hvor man har mulighet til å justere ned energiforbruket med opp mot 50 prosent.

Varmepumper og gjenvinning
2010 ble Solstrand Miljøfyrtårn-sertifisert og har siden 2011 levert klimaregnskap. Hotellet har forpliktet seg til å kontinuerlig strebe etter å optimalisere miljøløsningene. I 2012 kvalifiserte Solstrand til energimerket klasse B for deres bygninger, noe som er en milepæl med tanke på hotellets historiske bygg fra 1896. I 2022 ble energimerket sertifisert på nytt, og gjelder ut 2032.

Familiebedriften var blant de første hotellene i Norge som investerte i varmepumper for å utnytte havet som energi. Hotellet har i dag syv varmepumper som produserer 800 kw varme fra Bjørnafjorden. Dette er nok til å varme opp hele hotellet på 17.000 m2 uten utslipp.

Anlegget i bassengene justerer effekten med utgangspunkt i hvor mange gjester som er i vannet. Ved å ultra-filtrere og gjenvinne 70 prosent av spylevannet reduserer hotellet vannforbruket med hele 3 millioner liter vann i året.
– Alt i alt har vi redusert energibehovet i bassenget med 17.000 kWt i året, sier Schau-Larsen.

Skal installere energiovervåkning
Regjeringens tiltak i vinteren 2022 gir bedrifter mulighet til å søke om støtte fra staten med inntil 50 prosent av kostnadene for investering i energieffektive løsninger. Siemens er nå i gang med å videreutvikle Solstrand Hotels styringsverktøy. Et av tiltakene er å sette opp et overvåkningssystem, der hotellet får full oversikt over energiforbruket i bygget. Det inkluderer et teknisk målenettverk som kartlegger alle strømbruk i alt fra tekniske systemer til ventilasjonsanlegg.

Ved å sette opp et overvåkningssystem, vil det bli enklere å utarbeide mål og tiltak som ytterligere kan styre strømforbruket. I året bruker hotellet rundt 3 millioner kWt på ca. 18.000 m2. Dersom prognosene stemmer har hotellet mulighet til å redusere forbruket med 10 prosent, som tilsvarer 300.000 kWh.